Περιφέρεια ΑττικήςΠεριφέρειες

Ξεκινά η χορήγηση των δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ

Ξεκινά την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου η χορήγηση των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2016, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής.

Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι των δελτίων (ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους) μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ή στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Αττικής, ή στις Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής.

«Η έγκαιρη και απρόσκοπτη διανομή των δελτίων μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία, έγινε και φέτος δυνατή χάρη στη δουλειά των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, με αίσθηση σεβασμού προς τους πολίτες και της ανάγκης εξυπηρέτησης των αναγκών τους», δήλωσε σχετικά η περιφερειάρχης Ρένα Δούρου.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του (χορηγείται από την υπηρεσία).

2. Εξουσιοδότηση, μόνο αν δεν παρίσταται ο ενδιαφερόμενος.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης διαμονής στην οποία θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ. (χορηγείται από την υπηρεσία)

4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

5. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή του Ασφαλιστικού Φορέα που ανήκουν, όπου θα αναγράφεται παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από τον Δήμο ή από την Περιφέρεια σε περίπτωση διατροφικού επιδόματος

  • Για τις γνωματεύσεις του ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.
  • Αναφορικά με τη γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής ή την απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα, θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής:

i. Παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον ή

ii. Ανατομιοφυσιολογικό ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον ή

iii. Βλάβη από κοινή νόσο 67% τουλάχιστον ή

iv. Αναπηρία 67% τουλάχιστον ή

v. Παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον ή

vi. Ανατομιοφυσιολογική βλάβη 67% τουλάχιστον ή

vii. Εφ’ όρου ζωής αναπηρία 67%

6. Εκκαθαριστικό της Εφορίας φορολογικού έτους 2015.

7. Για όλους τους δικαιούχους δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες ή τρεις (3) ίδιες για τους δικαιούχους κάρτας συνοδού (τυφλών και Β.Ν.Κ.).

Αναλυτικότερα τα δικαιολογητικά αναφέρονται στη διευκρινιστική εγκύκλιο της Δ/νσης Προστασίας ΑΜΕΑ της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με ΑΔΑ: 7ΦΤΔ465Θ1Ω-ΦΨ1.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Περιφέρεια Αττικής