Περιφέρεια ΑττικήςΠεριφέρειες

Το Περιφερειακό Συμβούλιο για τις συμφωνίες TTIP, CETA και TISA

Την κήρυξη της Αττικής ως ελεύθερης ζώνης σχετικά με τις συμφωνίες TTIP-CETA-TISA, αποφάσισε στις 16 Ιουνίου, κατά την 21η Συνεδρίαση, με ψήφισμά του το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.

Σύμφωνα με το ψήφισμα, αποφασίστηκε η ανάληψη στο επόμενο χρονικό διάστημα συγκεκριμένων πρωτοβουλιών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών της Αττικής, γύρω από το περιεχόμενο και τις επιπτώσεις από ενδεχόμενη εφαρμογή τους.

Διαβάστε ολόκληρο το ψήφισμα

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής κατά την 21η Συνεδρίασ;h του στις 16/06/2016, συζήτησε σχετικά με τις συμφωνίες TTIP, CETA και TISA.

Όπως επισημάνθηκε, πρόκειται για ένα σύμπλεγμα συμφωνιών άλλοτε συμπληρωματικών και άλλοτε με αλληλεπικαλύψεις, οι οποίες έχουν στον πυρήνα τους μια απορυθμισμένη κοινή αγορά μεταξύ των μερών, με τις όποιες διαπραγματεύσεις και επιμέρους διαφωνίες να επικεντρώνονται στα ειδικότερα συμφέροντα μερίδων του κεφαλαίου του κάθε μέρους.

Διαπιστώθηκε επίσης πως κοινό χαρακτηριστικό και των τριών αυτών υπό διαπραγμάτευση συμφωνιών είναι το πλαίσιο απόλυτης αδιαφάνειας και άκρας μυστικότητας μέσα στο οποίο συζητούνται, ενώ τονίστηκε το γεγονός πως τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης συμβάλλουν στην κατεύθυνση αυτή ή και την επιτείνουν.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Α) H μέθοδος των διαπραγματεύσεων οδηγεί στον αποκλεισμό των πολιτών και των εκπροσώπων και αντιπροσώπων τους (ευρωβουλευτές, φορείς, πολιτικά κόμματα, εθνικές κυβερνήσεις) από τις συζητήσεις και την ενημέρωση γύρω από οικονομικά και κοινωνικά θέματα που ρυθμίζουν αυτές οι συμφωνίες, τα οποία θα επηρεάσουν καίρια την οικονομική και κοινωνική ζωή όλης της ΕΕ.

Β) H μέθοδος των διαπραγματεύσεων οδηγεί στον αποκλεισμό των πολιτών και των εκπροσώπων και αντιπροσώπων τους και τη δημιουργία τετελεσμένων σε ότι αφορά τις ίδιες τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και τον τρόπο που αυτές θα αλλοιωθούν και θα αναθεωρηθούν μέσα από επιμέρους δεσμεύσεις που θα γεννήσουν οι υπό διαπραγμάτευση συμφωνίες εμπορίου.

Γ) H συμφωνία αυτή απορρυθμίζει και επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα του διεθνούς εμπορίου και επηρεάζει όλες της πτυχές της ζωής και ανθρώπινης δραστηριότητας.

Δ) Οι συνέπειες του πλαισίου άκρας μυστικότητας μέσα στο οποίο γίνονται οι διαπραγματεύσεις πέραν της αδιαφάνειας και του ελλείμματος δημοκρατίας που αυτό συνεπάγεται, έχουν σαν αποτέλεσμα η διαπραγμάτευση να γίνεται προς όφελος μερίδας κρατών μελών της Ε.Ε. και τμημάτων του κεφαλαίου αυτών των χωρών με τα ιδιαίτερα συμφέροντα των μικρότερων χωρών, όπως η Ελλάδα, όχι μόνο να αγνοούνται αλλά και να θυσιάζονται ως ανταλλάγματα (βλέπε προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης αλλά και ευρύτερους κλάδους της εθνικής οικονομίας).

Ε) Το πλήγμα στις εργασιακές σχέσεις, το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τις δημόσιες υπηρεσίες που συνεπάγεται ενδεχόμενη θέση σε ισχύ αυτών των συμφωνιών,

To Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε τα εξής:

1. Την κήρυξη της Αττικής ως ελεύθερης ζώνης από τις συμφωνίες TTIP, CETA και TISA.

2. Τον καθορισμό το επόμενο διάστημα συγκεκριμένων πρωτοβουλιών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών της Αττικής γύρω από το περιεχόμενο και τις επιπτώσεις από ενδεχόμενη εφαρμογή αυτών των συμφωνιών.

3. Την ανάληψη πρωτοβουλίας συνεννόησης με την ΕΝΠΕ, καθώς και Περιφέρειες της ΕΕ που θα καταλήξουν στην κατάθεση αιτήματος προς τα όργανα της ΕΕ και δη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για δημοσιοποίηση του συνόλου των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων που έχουν λάβει χώρα μέχρι τώρα, εκφράζοντας παράλληλα τη διαφωνία με το περιεχόμενο και την κατεύθυνση τους ως έχουν μέχρι σήμερα.

4. Ενημέρωση της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων για τις πρωτοβουλίες και τη θέση μας ενάντια σε αυτές τις συμφωνίες και κατάθεση αιτήματος για τη μη αποδοχή και καταψήφιση αυτών των συμφωνιών.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Περιφέρεια Αττικής