Περιφέρεια ΑττικήςΠεριφέρειες

Συνεργασία Περιφέρειας Αττικής και Νορβηγικού Ινστιτούτου

Νορβηγικό Ινστιτούτο, στο πλαίσιο του έργου «Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων Αττικής».

Το έργο έχει αναλάβει το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ), σε συνεργασία με αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Αττικής, στο Νορβηγικό Ινστιτούτο για τη Βιο-Οικονομική έρευνα (NIBIO), στο Oσλο.

Το NIBIO είναι το μεγαλύτερο Νορβηγικό ερευνητικό ινστιτούτο και το μεγαλύτερο εθνικό κέντρο για την ανάπτυξη της γνώσης σε θέματα βιο-οικονομίας.

Κατά την πρώτη ημέρα εργασιών (28/03/2017), παρουσιάστηκαν προσεγγίσεις επίλυσης θεμάτων σχετικά με την ποιότητα υδάτων μέσω φυσικών λύσεων.

Επίσης, έγινε παρουσίαση των τελικών παραδοτέων των Νορβηγών εταίρων σχετικά με τις προτάσεις παρεμβάσεων στις τρεις περιοχές μελέτης, που αφορά στην ποιότητα των υδάτων: Λίμνη Κουμουνδούρου, Υγρότοπος Βουρκαρίου και Ρέμα Πικροδάφνης.

Τέλος, συζητήθηκε η επικείμενη επίσκεψη υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής για εκπαίδευση, στο πλαίσιο του μέτρου 2 διμερών σχέσεων, με θέμα την παρακολούθηση της ποιότητας υδάτων και τις τεχνικές απορρύπανσης υδάτων σε αστικό περιβάλλον.

Κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών (29/03/2017) διοργανώθηκε επίσκεψη πεδίου σε έξι περιοχές όπου έχουν πραγματοποιηθεί έργα αποκαταστάσεων και διαχείρισης λυμάτων με φυσικές λύσεις στην ευρύτερη περιοχή του Όσλο.

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν έργα σχετικά με αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, διαχείρισης όμβριων υδάτων, συλλογή κτιριακών υδάτων, διαχείρισης λυμάτων από ανενεργή χωματερή και λύματα αυτοκινητόδρομου και γεωργικής γης με κέντρο τεχνικές τεχνητών υγροτόπων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτέλεσε το βραβευμένο έργο αρχιτεκτονικής τοπίου, όπου κλειστός αγωγός όμβριων υδάτων μετατράπηκε σε πάρκο.

Να σημειωθεί ότι στόχος του Ινστιτούτου NIBIO είναι να συμβάλει στην ασφάλεια των τροφίμων, τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων, την καινοτομία και τη δημιουργία αξίας μέσω της έρευνας και της παραγωγής γνώσης εντός των τροφίμων, της δασοκομίας και άλλες βιομηχανίες βιολογικής προέλευσης.

Επισημαίνεται ότι η εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και των εταίρων από το NIBIO ενισχύει και προάγει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας.

 

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Περιφέρεια Αττικής