Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΠεριφέρειες

Συνεργασία για τη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού

Ξεκινάει η συνεργασία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Δήμου Μεσολογγίου για την ανάδειξη σε αναπτυξιακό πόλο της «Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού».

Στοχεύοντας στη διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής χωρικής επένδυσης σε έναν σημαντικό αναπτυξιακό πόλο για τη Δυτική Ελλάδα τη «Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού», υπεγράφη στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Δήμο Μεσολογγίου, το Σύμφωνο Συνεργασίας για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) για άλλες χωρικές στρατηγικές.

Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο διαχείρισης και συντονισμού επενδύσεων στην επιλεγμένη αυτή περιοχή, το οποίο μέσα από τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων θα προγραμματιστούν μια σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη της περιοχής με σεβασμό στο περιβάλλον, με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2014-2020.

Ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, ο οποίος μαζί με τον δήμαρχο Μεσολογγίου Νίκο Καραπάνο υπέγραψαν το Σύμφωνο Συνεργασίας, μεταξύ άλλων υπογράμμισε και τα εξής:

«Θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι στα κρίσιμα. Και γι’ αυτό είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας, προσπαθώντας να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της κοινωνίας, να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε έργα προσπαθώντας να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής τους. Και εννοείται ότι συνεχίζουμε να διεκδικούμε το καλύτερο δυνατό για την περιοχή μας.

Με την εφαρμογή της ΟΧΕ, πέρα από την ανάδειξη του περιβάλλοντος της περιοχής, θα στηριχθεί η επιχειρηματικότητα, θα ενισχυθεί η απασχόληση και θα διασφαλιστεί η ενσωμάτωση και ένταξη ιδιαίτερων και ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων».

Ο Νίκος Καραπάνος τόνισε:

«Με τη συνεργασία όλων μας για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση, δίνουμε άλλη πνοή στην περιοχή μας και έχουμε στο επίκεντρο τους συμπολίτες μας, βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη».

Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού

Το αναπτυξιακό τρίπολο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας συμπεριλαμβάνει Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Αστακό, με συγκριτικά πλεονεκτήματα στο διαμετακομιστικό εμπόριο, στον ειδικό και εναλλακτικό τουρισμό και με δυνατότητες εξειδίκευσης στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.

Το όραμα, λοιπόν, αυτής της στρατηγικής, είναι η καθιέρωση ενός νέου οικοαναπτυξιακού και χωροταξικού προτύπου βασισμένου στο ενδογενές ανθρώπινο, φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της περιοχής της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη συμβολή του υδάτινου στοιχείου στην ταυτότητα και οικονομία της περιοχής, το οποίο μέσω της ΟΧΕ στην ευρύτερη περιοχή της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού επιδιώκει την επίτευξη βασικών αναπτυξιακών στόχων:

• Ανάδειξη λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού σε οικοτουριστικό προορισμό διατηρώντας την υψηλή ποιότητα του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής, καθώς επίσης στηρίζοντας την καινοτόμο και εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, ειδικά μέσω συνεργατικών σχηματισμών και παράλληλα ενισχύοντας την ποιότητα ζωής περιβάλλοντος και ειδικά των υδάτων και την ανάπτυξη τουρισμού-πολιτισμού, αγροδιατροφικού τομέα και ποιότητας ζωής.

• Κοινωνική Αναζωογόνηση ενισχύοντας την απασχόληση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού σε δυναμικούς και αναδυόμενους τομείς της οικονομίας της περιοχής και διασφαλίζοντας τις βέλτιστες συνθήκες κοινωνικής ενσωμάτωσης και ενεργού ένταξης, ιδιαίτερα ομάδων με κίνδυνο αποκλεισμού, καθώς και ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων μέσω και της αξιοποίησης του στοιχείου της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Για την προετοιμασία των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) για άλλες χωρικές στρατηγικές στην περιοχή της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, ως Φορέας Στρατηγικής η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αναλαμβάνει τη διαμόρφωση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) για την περιοχή της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, σε συνεργασία με φορείς που θα συμβάλλουν σημαντικά σε αυτήν.

 

Προτεινόμενα