Υπουργείο Εσωτερικών

Συνάντηση Σκουρλέτη με εργαζόμενους του ΟΣΕΑΔΕ

Ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, συναντήθηκε με τη διοίκηση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας (ΟΣΕΑΔΕ).

Στην εποικοδομητική συζήτηση που ακολούθησε, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ανέπτυξαν τις θέσεις της Ομοσπονδίας για ένα πλήθος ζητημάτων που σχετίζονται με την λειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και την αντιμετώπιση του προσωπικού.

Εμφαση έδωσαν στα ζητήματα υποστελέχωσης των υπηρεσιών, των συνθηκών εργασίας σε επιβαρυμένους τομείς, των διακρίσεων σε αμοιβές και εξέλιξη ανάμεσα σε εργαζόμενους με ίδια προσόντα και θέση, εντός του Δημοσίου.

Ο κ. Σκουρλέτης συμφώνησε ότι στο πεδίο της Δημόσιας Διοίκησης χρειάζονται μεγάλες αλλαγές προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά και της απαλοιφής διαδικασιών που μόνο δυσλειτουργία προκαλούν και αναπαράγουν διακρίσεις σε βάρος των εργαζομένων.

Σε αυτή τη βάση, πολλά από τα ειδικά και γενικά θέματα που έθεσαν οι εργαζόμενοι εξετάζονται σε συνδυασμό με τις συνολικές παρεμβάσεις του υπουργείου το επόμενο χρονικό διάστημα.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Υπουργείο Εσωτερικών