Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΠεριφέρειες

Συνάντηση Κατσιφάρα με προέδρους Επιμελητηρίων

Το ετήσιο σχέδιο για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στις εθνικές και διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που γίνεται για την τελική διαμόρφωσή του, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας με τους προέδρους των Επιμελητηρίων Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτη Τσιχριτζή, Αχαΐας Πλάτωνα Μαρλαφέκα και Ηλείας Κωνσταντίνο Νικολούτσο, με τη συμμετοχή και του αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κώστα Καρπέτα.

Όπως τονίστηκε, η στενή συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τα τρία Επιμελητήρια είναι μείζονος σημασίας στη γενικότερη προσπάθεια που γίνεται μέσα από τις δράσεις της Περιφέρειας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ενδυνάμωση του τουριστικού προφίλ της περιοχής.

Επιπλέον, συζητήθηκε η ενεργοποίηση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και η εξειδίκευση των ρόλων των φορέων, ενώ συμφωνήθηκε η διερεύνηση της συνεργασίας για την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας στην εγχώρια και διεθνή αγορά, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροδιατροφικών προϊόντων της περιοχής και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα.

Με την ευκαιρία της συνάντησης, συζητήθηκαν και οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί από τους φορείς στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V/A «Ελλάδα-Ιταλία» 2014-2020.

Τέλος, υπήρξε ενημέρωση για τις δράσεις και τα έργα που έχουν σχεδιαστεί και ήδη εγκριθεί από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020, καθώς και για τον ενεργό ρόλο του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα-ΕΦΕΠΑΕ.

Ο περιφερειάρχης υπογράμμισε:

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει συνδέσει την παραγωγική ανασυγκρότησή της με την στήριξη της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με αναδιάρθρωση, εκσυγχρονισμό και οικονομική διαφοροποίηση, προσανατολισμένη στους τομείς προτεραιότητας».

 

 

 

Προτεινόμενα