Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠεριφέρειες

Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+

Η Θεσσαλία θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα Erasmus+, μετά την έγκριση του σχεδίου που υπέβαλε για «Επιμόρφωση γεωπόνων σε θέματα φυτοπροστασίας, φυτοϋγειονομικών-ποιοτικών ελέγχων, προστασίας περιβάλλοντος και γεωργικών φαρμάκων».

Το πρόγραμμα αφορά στην εκπαίδευση γεωπόνων του τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε θέματα σχετικά με τα αντικείμενα αρμοδιότητάς τους.

Οι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν 5 εκπαιδευτικούς κύκλους και θα επισκεφτούν σε διάστημα δύο ετών τις παρακάτω χώρες της Ε.Ε.: Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Σουηδία.

Η κατάρτιση θα αφορά στους ελέγχους στη φυτοϋγεία, στη φυτοπροστασία σημαντικών καλλιεργειών, στη διαχείριση των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων, στην προστασία του περιβάλλοντος και σημαντικά προβλήματα εχθρών καραντίνας, σε συνδυασμό με συμμετοχή σε τουριστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Οι στόχοι του σχεδίου είναι:

• η βελτίωση των γνώσεων στη διακίνηση και στις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων

• η απόκτηση γνώσεων σχετικών με την εξέλιξη της τεχνολογίας

• η εφαρμογή καινοτομίας στην φυτοπροστασία και στη διαχείριση των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων

• η επαφή και η αναγνώριση νέων ασθενειών που έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα σε άλλες χώρες (Xyllela fastidiosa κ.ά.) με σκοπό την προστασία των καλλιεργειών της χώρας μας

• η βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας και της διαπολιτισμικής συνείδησης των συμμετεχόντων

• η βελτίωση της ικανότητας συνεργασίας με συναδέλφους άλλων χωρών με στόχο το κοινό όφελος

• η ανάπτυξη εξωστρέφειας μέσω της σύναψης σχέσεων φιλίας, συνεργασίας και της ανταλλαγής πολιτιστικών στοιχείων μεταξύ των εταίρων

• η διαφήμιση των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και η ανάδειξή της ως τουριστικού προορισμού, που θα συντελέσει στην αύξηση των εξαγωγών και του τουρισμού.

Από το πρόγραμμα αναμένεται να προκύψουν σημαντικά οφέλη στους τομείς:

• των εξαγωγών με τη βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και των ελέγχων των εξαγώγιμων φρούτων και λαχανικών

• της φυτοϋγείας με την αναγνώριση των συμπτωμάτων που προκαλούν στις καλλιέργειες νεοεμφανιζόμενοι οργανισμοί καραντίνας

• της φυτοπροστασίας μέσω της ενημέρωσης σε θέματα νέων τεχνικών και τεχνολογιών στην ολοκληρωμένη φυτοπροστασία

• της προστασίας της υγείας των καταναλωτών με τη μείωση της χρήσης των χημικών και την παραγωγή προϊόντων με χαμηλή επιβάρυνση σε γεωργικά φάρμακα

• της προστασίας του περιβάλλοντος με τη βελτίωση των γνώσεων πάνω στη διαχείριση των κενών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων, ένα αντικείμενο στο οποίο η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετέχει ενεργά τα τελευταία χρόνια, πρωτοπορώντας για ακόμη μία φορά, μέσω του αντίστοιχου προγράμματος του ΕΣΥΦ

• της οικονομίας του παραγωγού λόγω της μείωσης των εισροών στην καλλιέργεια.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Περιφέρεια Θεσσαλίας