Περιφέρεια ΑττικήςΠεριφέρειες

Σύμφωνο συνεργασίας για το Ελεύθερο Λογισμικό

Σύμφωνο συνεργασίας με αντικείμενο τον «Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Υποστήριξη Δράσεων Ανοιχτότητας», υπέγραψε η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου και ο πρόεδρος της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού – Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα Διομήδης Σπινέλλης.

Η συνεργασία στοχεύει στη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίαςπροκειμένου:

• Να ενισχυθεί η διάδοση, διάχυση, έρευνα και εφαρμογή ανοιχτών ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία, προώθηση και επαναχρησιμοποίηση ανοιχτών δεδομένων, περιεχομένου και λογισμικού στο χώρο της ψηφιακής οικονομίας.

• Να αυξηθεί η τεχνογνωσία των μερών σε σχέση με τα θέματα αυτά, υπηρετώντας την ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους φορείς του δημοσίου τομέα και την βιωσιμότητα των σχετικών υποδομών.

• Να υποστηρίξουν μέσα από το δίκτυο διακεκριμένων επιστημόνων και μελών ΔΕΠ της Ελλάδας και του εξωτερικού που είναι μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ, καθώς και σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, τον σχεδιασμό, στην κατάρτιση, στην υλοποίηση και στην παραλαβή μελετών και πρότυπων συστημάτων ανοιχτών τεχνολογιών που ενισχύουν την εθνική οικονομία στους τομείς αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής.

Στόχος των παρεμβάσεων της Περιφέρειας Αττικής στον τομέα της ψηφιακής πολιτικής, είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, με ενίσχυση της διαφάνειας, καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, μείωση του κόστους των διαδικασιών.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Περιφέρεια Αττικής