ΕλλάδαΕπικαιρότητα

Στους Δήμους η απόφαση για τα αποτεφρωτήρια νεκρών

Στους Δήμους περνά η αρμοδιότητα να αποφασίζουν τη δημιουργία Κέντρων Αποτέφρωσης, σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου πόλεων, βάσει τροπολογίας – προσθήκης στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ότι η κατασκευή Κέντρων Αποτέφρωσης αποκλείεται σε περιοχές αμιγούς και γενικής κατοικίας αλλά και στα πολεοδομικά κέντρα των υφισταμένων εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως.

Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα των Δήμων που διαχειρίζονται κοιμητήρια να ιδρύουν εντός αυτών μονάδες αποτέφρωσης οστών νεκρών με την ίδια διαδικασία.

Αυτό γίνεται, όπως αναφέρεται στην τροπολογία, προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα που ανακύπτουν μετά την εκταφή με την αναζήτηση χώρων για τη φύλαξη των οστών.

Για την αποτέφρωση νεκρών συντάσσεται ληξιαρχική πράξη εντός 60 ωρών από τον θάνατο και μεταξύ άλλων, απαιτείται άδεια η οποία χορηγείται από τον Δήμο ή την Κοινότητα, όπου λειτουργεί το Κέντρο στο οποίο γίνεται η αποτέφρωση.

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Ελλάδα