ΔήμοιΔήμος Ιλίου

«Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια»

Ο Δήμος Ιλίου θέτει σε δημόσια διαβούλευση το «Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια», με στόχο τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) εντός των διοικητικών του ορίων, κατά 20% έως το 2020.

Το σχέδιο αυτό ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή των κατοίκων και φορέων της πόλης, καθώς και τη συνεργασία των κύριων παρόχων ενέργειας, στο πλαίσιο του «Συμφώνου των Δημάρχων», το οποίο υπέγραψαν δήμαρχοι από την Ευρώπη, με σκοπό την ενεργή συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ «20-20-20» ως το 2020, και το οποίο συνίσταται στην επίσημη δέσμευση των πόλεων για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, αύξηση στο 20% της χρήσης ΑΠΕ στη συνολική παραγωγή ενέργειας και περιορισμός της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 20% μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Σύμφωνα με τη Βασική Απογραφή Εκπομπών, το 2008 στο Ίλιον εκπέμφθηκαν συνολικά 364.773 τόνοι CO2, από τους οποίους περίπου 3% από τα δημοτικά κτίρια, οχήματα και τον οδοφωτισμό, 53% από τον οικιακό τομέα, 9% από τον τριτογενή τομέα και 35% από τα ιδιωτικά οχήματα.

Στο «Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια», και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το «Σύμφωνο των Δημάρχων», περιγράφονται οι δράσεις που προγραμματίζει να αναλάβει ο Δήμος για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων του, την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, χρονοδιάγραμμα και τρόπους χρηματοδότησης των προτάσεων, αλλά και τρόπους παρακολούθησης των στόχων που τέθηκαν.

Οι επιμέρους στόχοι του Δήμου προβλέπουν την μείωση των εκπομπών CO2 των δημοτικών κτιρίων κατά 24%, των δημοτικών οχημάτων κατά 33%, του οδοφωτισμού κατά 45%, των κτιρίων του οικιακού και τριτογενή τομέα κατά 17% και των ιδιωτικών μεταφορών κατά 22%.

Η επίτευξη του στόχου της μείωσης των συνολικών εκπομπών κατά 20%, αναμένεται να προσφέρει άμεσα οικονομικά οφέλη, μέσω της εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων από τον Δήμο και τους πολίτες, αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη, από την επίτευξη στόχων αειφόρου ανάπτυξης της πόλης.

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι