Υπουργείο Εσωτερικών

Προβληματίζει η διαχείριση απορριμμάτων στη Ζάκυνθο

Η συνολική προσέγγιση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων στη Ζάκυνθο, οι διαφορετικές διαστάσεις του θέματος και οι ενδεδειγμένες ενέργειες που συνιστώνται άμεσα, εξετάστηκαν σε ευρεία σύσκεψη υπό τον υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, συζητήθηκε πολύπλευρα το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στη Ζάκυνθο, με ζητούμενα:

• Την άμεση παρέμβαση, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών το επόμενο χρονικό διάστημα

• Την προστασία του περιβάλλοντος σε κάθε περίπτωση και τη συμμόρφωση με τους σχετικούς περιορισμούς που θέτουν η ευρωπαϊκή και η ελληνική νομοθεσία

• Την υποβοήθηση των αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση των προτεινόμενων λύσεων, με κάθε πρόσφορο μέσο και τη λήψη τυχόν πρόσθετων μέτρων εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο

• Την υιοθέτηση μόνιμης λύσης που θα απαλλάξει τους κατοίκους από το διαχρονικό πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων του νησιού.

Σύμφωνα με όσα συζητήθηκανθα επισπευθούν:

• Ολες οι απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να γίνει δυνατή η προσωρινή εγκατάσταση δεματοποιητή απορριμμάτων σε προβλεπόμενο χώρο, ιδιοκτησίας του Δήμου

• Οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ της οριστικής λύσης της διαχείρισης των απορριμμάτων του νησιού, στη θέση Λίβας.

Τις επόμενες ημέρες, ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Διονύσιος Παναγιωτόπουλος θα μεταβεί στη Ζάκυνθο και θα διαβουλευτεί με όλους τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να αποσαφηνισθούν με ακρίβεια το χρονοδιάγραμμα, οι επόμενες ενέργειες και οι φορείς υλοποίησής τους.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Υπουργείο Εσωτερικών