Αντιπεριφέρεια ΝήσωνΑντιπεριφέρεια ΠειραιάΠεριφέρεια ΑττικήςΠεριφέρειες

Πρόστιμο 200.000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων

Πρόστιμα συνολικού ύψους 200.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά και στον εγκαταστάτη του συστήματος εισροών – εκροών στο συγκεκριμένο πρατήριο, διότι διαπιστώθηκε ότι γινόταν αποθήκευση και διακίνηση καυσίμων από δεξαμενές, που δεν ήταν συνδεδεμένες με το σύστημα εισροών – εκροών.

Στο συγκεκριμένο πρατήριο για την εξέταση της λειτουργίας του συστήματος εισροών – εκροών παραλήφθηκαν και εξετάστηκαν στοιχεία από το πρατήριο και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Από τον έλεγχο των στοιχείων διαπιστώθηκαν απενεργοποιήσεις του συστήματος μέτρησης των δεξαμενών, για διάφορα χρονικά διαστήματα το 2014 και το 2015, ενώ γινόταν αποθήκευση και διακίνηση καυσίμων.

Για τις απενεργοποιήσεις κρίθηκε ότι είχε συνυπαιτιότητα ο εγκαταστάτης του συστήματος εισροών – εκροών.

Επίσης, κρίθηκε ότι με υπαιτιότητα του πρατηρίου δεν είχαν τοποθετηθεί σφραγίδες σε σημεία σφράγισης τεσσάρων αντλιών και πως ο συνολικός αθροιστής μίας αντλίας και ο αντίστοιχος μετρητής του συστήματος εισροών – εκροών είχαν μηδενική ένδειξη.

Για όλες τις παραβάσεις στο πρατήριο υγρών καυσίμων επιβλήθηκε, με αποφάσεις, που εκδόθηκαν αυτές τις ημέρες, συνολικό πρόστιμο ύψους 100.000 € ενώ ισόποσο είναι το πρόστιμο στον εγκαταστάτη του συστήματος, διότι είναι υπότροπος.

Ο έλεγχος έγινε στις 29 Μαρτίου 2017, από κλιμάκιο του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων, στο πλαίσιο των τακτικών και έκτακτων έλεγχων που γίνονται σε πρατήρια υγρών καυσίμων, με στόχο να ελέγχονται:

• Η λειτουργία του εγκατεστημένου συστήματος εισροών – εκροών

• Η λειτουργία των αντλιών του πρατηρίου

• Η ποιότητα των πωλούμενων καυσίμων και των λιπαντικών

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Αντιπεριφέρεια Νήσων