Περιφέρεια Στερεάς ΕλλάδαςΠεριφέρειες

Προσλήψεις δικηγόρων στη Στερεά Ελλάδα

Αναρτήθηκε η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων ασκούμενων δικηγόρων που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης στη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί και στα Γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας (Λιβαδειά) και Ευρυτανίας (Καρπενήσι).

Η πρόσκληση αναρτήθηκε με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, μετά την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας.

Οι τρεις ασκούμενοι δικηγόροι μπορούν να πραγματοποιούν την πρακτική τους στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για χρονικό διάστημα έξι μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών και μηνιαία αποζημίωση 600 ευρώ ο καθένας.

Η δαπάνη για κάθε ασκούμενο, καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Θα ακολουθήσει και δημοσίευση αντίστοιχης πρόσκλησης και για το Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

 

Προτεινόμενα