Περιφέρεια ΑττικήςΠεριφέρειες

Προσαρμογή πλαισίου για χορήγηση αδειών ταξί

Επιστολή-παρέμβαση προς υπουργό και υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών απέστειλε η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου προκειμένου να αναδείξει ένα μείζον ζήτημα.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το θέμα που δημιουργείται από την υποχρέωση των Περιφερειών της χώρας, σύμφωνα με τη νομοθεσία, να δημοσιεύουν ανά δύο έτη πρόσκληση με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για την απόκτηση νέων αδειών αυτοκινήτων ΕΔΧ (Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης) ή για μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε άλλο τύπο.

Είναι μία «ατελέσφορη διαδικασία», όπως επεσήμανε η ίδια, καθώς όπως προκύπτει από την επεξεργασία των παραμέτρων που εμπεριέχονται στον σχετικό μαθηματικό τύπο του άρθρου 85 του νόμου 4070/2012, δεν υπάρχει ούτε για τη διαδικασία του έτους 2017 δυνατότητα χορήγησης νέων αδειών.

Λαμβάνοντας δε υπ’ όψη τα στοιχεία που προκύπτουν από τον συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο σε συνδυασμό με τον αριθμό των ήδη κυκλοφορούντων ΕΔΧ στην Περιφέρεια Αττικής, κάτι τέτοιο φαίνεται ότι θα ισχύσει και για τα επόμενα έτη.

 

Η όλη διαδικασία συνεπάγεται διοικητικό κόστος και επιβάρυνση των ήδη υποστελεχωμένων υπηρεσιών, αλλά κυρίως ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων πολιτών, στους οποίους δημιουργείται και μια εσφαλμένη προσδοκία, χωρίς να υπάρχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, όσον αφορά στην Περιφέρεια Αττικής. Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ορισμένα εκ των οποίων προκαλούν και σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

Με στόχο την αποφυγή «άσκοπης ταλαιπωρίας των πολιτών και συνακόλουθης δημιουργίας αλγεινών εντυπώσεων για τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης», η περιφερειάρχης έθεσε υπόψη των αρμόδιων υπουργών συγκεκριμένες προτάσεις της Περιφέρειας Αττικής.

Η ίδια τόνισε ότι είναι απαραίτητη η επανεξέταση των υφιστάμενων διατάξεων και της προβλεπόμενης διαδικασίας στην κατεύθυνση της έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης των ενδιαφερομένων.

Παράλληλα, πρότεινε την ενεργοποίηση υπάρχουσας διάταξης, η οποία προβλέπει τη συγκρότηση Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας από αναγνωρισμένους επιστημονικούς φορείς, σε συνεργασία με αρμόδια στελέχη της Περιφέρειας και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την εκπόνηση σχετικής μελέτης.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Περιφέρεια Αττικής