ΔήμοιΔήμος Αγίας Παρασκευής

Πρόγραμμα κατασκηνώσεων για 150 παιδιά

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής υλοποιεί και εφέτος το πρόγραμμα Παιδικών Κατασκηνώσεων για περίπου 150 παιδιά ηλικίας 6-15 ετών κατοίκων του Δήμου που το Ταμείο τους δεν παρέχει πρόγραμμα κατασκήνωσης. Προβλέπονται 5 περίοδοι φιλοξενίας 11 (έντεκα) ημερών η κάθε μία.

Η οικονομική συμμετοχή για κάθε παιδί κατατάσσεται, με εισοδηματικά κριτήρια, σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες (σε παρένθεση οι προβλεπόμενες θέσεις ανά κατηγορία):

 • 1η κατηγορία με μηδενική οικονομική συμμετοχή (40 παιδιά)
 • 2η κατηγορία με οικονομική συμμετοχή 55€ (20 παιδιά)
 • 3η κατηγορία με οικονομική συμμετοχή 75€ (40 παιδιά)
 • 4η κατηγορία με οικονομική συμμετοχή 125€ (30 παιδιά)
 • 5η κατηγορία με οικονομική συμμετοχή 190€ (20 παιδιά)

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι τα εξής:

 • Οικογένειες με εισόδημα έως 18.000,00€ ανεξαρτήτως παιδιών έχουν μηδενική συμμετοχή
 • Οικογένειες με εισόδημα έως 24.000,00€ έχουν συμμετοχή 75€ για το πρώτο παιδί, 55€ για το δεύτερο και μηδενική για καθένα από τα επόμενα
 • Οικογένειες με εισόδημα έως 30.000,00€ έχουν συμμετοχή 125€ για το πρώτο παιδί, 75€ για το δεύτερο, 55€ για το τρίτο και μηδενική για καθένα από τα επόμενα
 • Οικογένειες με εισόδημα άνω των 30.000,00€ έχουν συμμετοχή 190€ για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά και 120€ για καθένα από τα επόμενα

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

 • Έντυπη αίτηση
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα 2014 (ή 2015 αν υπάρχει)
 • Λογαριασμός ΔΕΚΟ στο όνομα των γονιών ή βεβαίωση φοίτησης του παιδιού σε Σχολείο της Αγίας Παρασκευής
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Υ/Δ του γονέα ότι το ασφαλιστικό ταμείο του δεν εφαρμόζει πρόγραμμα κατασκηνώσεων

Οι κατασκηνώσεις, οι περίοδοι και οι ημερομηνίες και ώρες υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθούν στις 5/6/2015.

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι