Υπουργείο Εσωτερικών

Παρατείνονται οι συμβάσεις στην καθαριότητα των Δήμων

Την παράταση των συμβάσεων σε εργαζόμενους στον τομέα της καθαριότητας σε Δήμους και Δημόσιες υπηρεσίες περιγράφει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών η οποία κοινοποιήθηκε στις υπηρεσίες κατ’ εφαρμογή του νόμου 4429/2016, η οποία προκαλεί την αντίδραση της ΚΕΔΕ που ζητά να καλυφθούν οι μισθοί των συμβασιούχων από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις η ρύθμιση αφορά περίπου 4.000 εργαζομένους, εκ των οποίων οι περισσότεροι εργάζονται στους ΟΤΑ. Η εγκύκλιος περιγράφει ότι οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις και όσες έχουν λήξει μέχρι και ενενήντα ημέρες πριν την έναρξη του νόμου για την καθαριότητα των κτιρίων των δημόσιων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ, όπως επίσης για κάθε είδους υπηρεσίες των ΟΤΑ αρμόδιες για την καθαριότητα, καθώς και για την εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας σε άλλες υπηρεσίες των ΟΤΑ, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και τις 31-12-2017.

Εξαίρεση

Στην παράταση δεν εμπίπτουν οι ατομικές συμβάσεις που συνήφθησαν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της καθαριότητας, η διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες εντός συνολικού διαστήματος δώδεκα μηνών, και οι οποίες έχουν συναφθεί από την 1-1-2016 και μετά.

Στο πλαίσιο της διάταξης περιλαμβάνονται όλες οι ενεργές ατομικές συμβάσεις και όσες συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και ενενήντα ημέρες πριν την έναρξη του νόμου, δηλαδή όσες συμβάσεις έχουν λήξει μετά την 21η-7-2016.

Η παράταση των συμβάσεων γίνεται με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου και δεν απαιτείται απόφαση κάποιου άλλου συλλογικού οργάνου π.χΔιοικητικού ή Δημοτικού Συμβουλίου κ.λπ.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά σε περιπτώσεις παράτασης συμβάσεων του προσωπικού, που συνεισφέρει στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του τομέα καθαριότητας.

Την έντονη διαμαρτυρία του για την αυτοδίκαιη παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων στη καθαριότητα στους ΟΤΑ μέχρι τις 31.12.2017, χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική συνεννόηση με τους Δήμους εκφράζει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης σε επιστολή που απέστειλε προς τον υπουργό Οικονομικών Ε. Τσακαλώτο και προς τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Χριστόφορο Βερναρδάκη.

Η αντίδραση της ΚΕΔΕ

Οπως αναφέρει η ΚΕΔΕ, “υπενθυμίζεται με δεδομένο ότι τα έσοδα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού έχουν μειωθεί δραματικά, είχε ζητήσει να δοθεί στους Δήμους η δυνατότητα να ελέγχουν, μέσω των οικονομικών τους υπηρεσιών, την ικανότητά τους να καλύψουν τις ανελαστικές τους δαπάνες.

Με δεδομένο ότι η ρύθμιση της κυβέρνησης δεν προβλέπει τη δυνατότητα της δυνητικότητας, ο κ. Πατούλης ζητά, μέσω της επιστολής, να καλυφθούν οι ανάγκες χρηματοδότησης της μισθοδοσίας και της ασφαλιστικής κάλυψης των εργαζομένων με κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως συμβαίνει και με τους εργαζόμενους στον Β’ βαθμό Αυτοδιοίκησης.

Σε αντίθετη περίπτωση, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, αρκετοί Δήμοι στην προσπάθεια τους να καλύψουν αυτές τις ανάγκες, θα εξαναγκασθούν να προβούν σε αύξηση των δημοτικών τελών, με συνέπεια να επιβαρυνθούν περαιτέρω οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Υπουργείο Εσωτερικών