Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΠεριφέρειες

Οριστική έγκριση του ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας

Ολοκληρώθηκε οριστικά, με τη δημοσίευση σχετικής ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η διαδικασία που ανέλαβε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την κατάρτιση του νέου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Δυτικής Ελλάδας.

Ουσιαστικά, η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθμ. οικ.61491/5301 «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 4175/Β’/23-12-2016), αποτελεί επικύρωση του αναθεωρημένου σχεδίου που κατάρτισε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, βασιζόμενη στο πλαίσιο του νέου εθνικού σχεδίου (ΕΣΔΑ) και των τοπικών σχεδίων των δημοτικών αρχών, και μετά από εκτενή δημόσια διαβούλευση, ιδίως με τους Δήμους που έχουν την αρμοδιότητα για τα απορρίμματα, και που ενέκρινε κατά τη συνεδρίαση της 2ας Δεκεμβρίου 2016 το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.

Ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, δήλωσε σχετικά:

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει πλέον το δικό της βιώσιμο και με αποκεντρωμένο χαρακτήρα σχέδιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Τώρα είναι ώρα ευθύνης και δουλειάς.

Πρέπει όλοι να το πιστέψουμε και να το στηρίξουμε για να πετύχει, ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας.

Κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία θα είναι η ωριμότητα και η προετοιμασία των Δήμων, που είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι, αλλά και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και υπευθυνότητα των πολιτών».

Και συμπλήρωσε:

«Η οριστική έγκριση του ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας, εκτός του ότι αποτελεί τη δικαίωση μιας μεγάλης προσπάθειας εκ μέρους των υπηρεσιών μας, είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτελούσε αιρεσιμότητα (προϋπόθεση) του ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση, και πλέον μπορούμε να προγραμματίσουμε υποδομές και έργα στο τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων».

Υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανέλαβε με διαπιστωτική πράξη του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης να εκπονήσει την αναθεώρηση του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ, καθώς ποτέ δεν συγκροτήθηκε ο Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), ο καθ’ ύλην αρμόδιος για την εκπόνηση και υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ.

Και αυτό συνέβη με ευθύνη των Δήμων της Περιφέρειας που δεν ενεργοποιήθηκαν, καθώς και του ίδιου του κράτους, που με σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων έδινε δυνατότητα παράτασης/αναβολής της αναγκαστικής του λειτουργίας.

 

Προτεινόμενα