Περιφέρεια ΑττικήςΠεριφέρειες

Ολοκληρώθηκε η Α’ φάση της διαβούλευσης για το ΠΕΣΔΑ

Ολοκληρώθηκε η Δημόσια Ανοικτή Διαβούλευση, για την σύνταξη και έγκριση του νέου ΠΕΣΔΑ Αττικής.

Η διαβούλευση ξεκίνησε στις 05/08/2015, μετά την απόφαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ για την έγκριση του σχεδίου για τη 2η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής και διήρκησε τέσσερις μήνες. Η διαβούλευση είχε θεσμικό χαρακτήρα, όπως ορίζει το άρθρο 35 του ν. 4042/2012 και σε αυτή πήραν μέρος οι υπόχρεοι φορείς (Υπουργεία, Υπηρεσίες της Περιφέρειας και η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης Αττικής).

Η διαβούλευση είχε ταυτόχρονα και ανοικτό δημόσιο χαρακτήρα, αφού μέσω του διαδικτύου, τόσο από τον ΕΔΣΝΑ όσο και από την Περιφέρεια Αττικής, κλήθηκαν πολίτες και φορείς να καταθέσουν την γνώμη τους και τις προτάσεις τους.

Από αυτή τη διαδικασία στην οποία κατέθεσαν προτάσεις, πολίτες, φορείς, συλλογικότητες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, αυτοδιοικητικές κινήσεις, αιρετοί και οι Δήμοι τόσο δια των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης, όσο και με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, προέκυψαν σημαντικές παρατηρήσεις, ερωτήματα και θέματα για συμπλήρωση του ΠΕΣΔΑ.

Η απόφαση 293/2015 του Περιφερειακού Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2015, με θέμα την 2η Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής, καθορίζει με ευρεία πλειοψηφία την κατεύθυνση του νέου ΠΕΣΔΑ. Με όλα τα παραπάνω, αλλά και με την ολοκλήρωση της σύνταξης των ΤΣΔ των Δήμων, ολοκληρώνεται η Α’ φάση διαβούλευσης την 31/12/2015 για τη 2η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής.

Με βάση τις προτάσεις αυτές, τις παρατηρήσεις και όποια θέματα προέκυψαν, από τα ΤΣΔ, η ομάδα εργασίας και η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ προχωρούν μέσα στον Ιανουάριο του 2016 στην κατάρτιση του τελικού σχεδίου για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής. Μετά την οριστική κατάρτιση του ΠΕΣΔΑ Αττικής από τον ΕΔΣΝΑ, θα ολοκληρωθεί η σύνταξη της ΣΠΕ/ΣΜΠΕ και θα υποβληθεί για έγκριση, ενώ θα ξεκινήσει η Β’ και τελική φάση της διαβούλευσης, όπως ορίζει η νομοθεσία για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ο νόμος 4042/2012. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί με την τελική έγκριση του νέου ΠΕΣΔΑ από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.

Η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ, ακολουθώντας πιστά τις προγραμματικές θέσεις τους για ριζική αλλαγή του ΠΕΣΔΑ, με έμφαση στην διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση, την επανάχρηση, τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης και την αποκεντρωμένη διαχείριση, προχωρούν αποφασιστικά με γρήγορους ρυθμούς και με ευρεία διαβούλευση και συμμετοχή στο οριστικό σχέδιο του νέου ΠΕΣΔΑ.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Περιφέρεια Αττικής