ΔήμοιΔήμος Αγίας Παρασκευής

Οικονομική ανάσα για την βελτίωση υποδομών

Με 234.000 ευρώ για αναβάθμιση των παιδικών χαρών της πόλης θα χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Αγίας Παρασκευής το 2018, από το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Υπενθυμίζουμε ότι το 2018, ο Δήμος θα χρηματοδοτηθεί επίσης με 220.100 ευρώ για τη συντήρηση σχολικών κτηρίων και 145.000 ευρώ για την προμήθεια νέων μηχανημάτων έργου καθώς και εξαρτημάτων, από αντίστοιχες δράσεις του ιδίου Προγράμματος.

Το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, έχει βασικούς στόχους την ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης, τη βελτίωση των υποδομών, την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Δήμων. Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του είναι η περίοδος 2018-2022, με δυνατότητα παράτασης.

Για την υποβολή προτάσεων στις δράσεις του προγράμματος, όπως οι 3 προαναφερόμενες, εκδίδονται προσκλήσεις από τον Υπουργό Εσωτερικών στις οποίες εξειδικεύονται οι στόχοι, οι όροι, το ύψος των χρηματοδοτήσεων, οι διαδικασίες ένταξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι