Υπουργείο Εσωτερικών

Οι μηνιαίες αποδοχές στις Δημοτικές Κατασκηνώσεις

Τις μηνιαίες αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται στις παιδικές εξοχές και κατασκηνώσεις των οποίων η λειτουργία έχει ανατεθεί σε Δήμους, καθορίζει για το έτος 2014 απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα οι αποδοχές ανά ειδικότητα ορίζοντας ως εξής:

ΜΙΣΘΟΣ
1. Συντονιστής611 ευρώ
2. Επιμελητές483 ευρώ
3. Ομαδάρχες331 ευρώ
4. Ιατροί824 ευρώ
5. Νοσοκόμοι606 ευρώ
6. Γυμναστές502 ευρώ
7. Ειδικοί συνεργάτες Ψυχαγωγίας και χειροτεχνίας502 ευρώ
8. Διαχειριστές577 ευρώ
9. Β. Διαχειριστές493 ευρώ
10. Αποθηκάριοι493 ευρώ
11. Μάγειροι843 ευρώ
12. Β. Μάγειροι615 ευρώ
13. Τμηματάρχες460 ευρώ
14. Ναυαγοσώστης606 ευρώ

 

Τυχόν χορηγούμενες σε είδος παροχές (τροφής, κατοικίας κ.λπ.) δεν αφαιρούνται από τις αποδοχές που καθορίζονται πιο πάνω.

Στους εργαζόμενους που βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας χορηγείται προσαύξηση στους παραπάνω μισθούς σε ποσοστό 5%. Η ισχύς της απόφασης να αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου έτους 2014.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Υπουργείο Εσωτερικών