ΕΝΠΕΠεριφέρεια Ιονίων ΝήσωνΠεριφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΠεριφέρειεςΦορείς-Οργανισμοί

Ο Γιώργος Χατζημάρκος στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων

Εκπρόσωπος της Ενωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΡΑΛ) ορίστηκε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, στη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ.

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και τελεί υπό την εποπτεία του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, με έδρα τον Πειραιά.

Απαρτίζεται από πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους που διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα στον τεχνικό, νομικό και οικονομικό τομέα, ιδίως σε θέματα ναυτιλίας, στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας λιμένων ή οικονομικής και πολιτικής λιμένων ή λιμενικής βιομηχανίας.

Στο πρόσωπο του κ. Χατζημάρκου, η ΕΝΠΕ εκπροσωπείται στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων μέσω της Περιφέρειας που διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό λιμανιών στη χώρα, εκ των οποίων 2 είναι διεθνούς σημασίας, 4 εθνικής, 3 μείζονος και 106 τοπικής σημασίας.

Σημειώνεται ότι το ζήτημα των λιμένων έχει απασχολήσει επισταμένως τον περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, ο οποίος επανειλημμένως έχει κάνει γνωστές τις θέσεις του για την ανάγκη να υπάρξει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία των λιμανιών, αναγκαία προϋπόθεση για την δρομολόγηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που τόσο έχουν ανάγκη, υπό τις σημερινές συνθήκες, τα νησιά της Περιφέρειας αλλά και η χώρα συνολικά, ενώ έχει καταθέσει και συγκεκριμένες προτάσεις για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου.

Ειδικότερα, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, με παρεμβάσεις του τα δύο τελευταία χρόνια στα αρμόδια υπουργείαέχει αναδείξει την ανάγκη επίλυσης του διαχρονικού προβλήματος της νομιμοποίησης των λιμανιών.

Είναι ένα “καυτό” ζήτημα, το οποίο βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο βαθμό που επηρεάζει την εκτέλεση έργων βελτίωσης των λιμενικών υποδομών στα νησιά και κατ’ επέκταση, έχει αντίκτυπο τόσο στην εξυπηρέτηση των νησιωτών, όσο και στον τουρισμό και κυρίως στον τομέα της κρουαζιέρας.

Η συμμετοχή του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, δίνει τη δυνατότητα προώθησης των εκκρεμών ζητημάτων που αφορούν στα λιμάνια της Περιφέρειας.

Αναπληρωτής του κ. Χατζημάρκου στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, ορίστηκε ο περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θόδωρος Γαλιατσάτος.

 

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:ΕΝΠΕ