ΔήμοιΔήμος Αγίας Βαρβάρας

Ο Γ. Καπλάνης για την κοινωνική φροντίδα στην 3η ηλικία

Σε διηµερίδα του ΕΚΔΔΑ µε θέµα: «Κοινωνίες και πόλεις φιλικές προς την Τρίτη Ηλικία» ο δήµαρχος Αγίας Βαρβάρας Γιώργος Καπλάνης πραγµατοποίησε οµιλία µε θέµα: «Κοινωνική Φροντίδα και Τρίτη Ηλικία».

Στην οµιλία του αναφέρθηκε στις ήδη υπάρχουσες σηµαντικές δοµές εξυπηρέτησης των ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας στον Δήµο, καθώς και πρόσφατες πρωτοβουλίες που βελτιώνουν ακόµη περισσότερο την ποιότητα των υπηρεσιών του ∆ήµου προς τους ηλικιωµένους.


Η οµιλία του δηµάρχου

Το ζήτηµα της τρίτης ηλικίας είναι γεγονός ότι στη χώρα µας έχει ιδιαίτερη σηµασία (χώρα µε αυξανόµενο γηρασµένο πληθυσµό) αλλά παρόλα αυτά µέχρι και σήµερα δεν έτυχε της δέουσας προσοχής.

Επίσης γενικότερα σχετικά µε την υιοθέτηση κατευθύνσεων της ΕΕ που αφορούν στην τρίτη ηλικία πρέπει να εξετάζονται κάθε φορά οι ειδικές συνθήκες, δεδοµένου ότι σε σχέση µε τη χώρα µας διαφέρει η αντίληψη του θεσµού της οικογένειας και της λειτουργίας της, στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη (στην Ευρώπη η οικογένεια δεν περιλαµβάνει παππούδες και γιαγιάδες. Συνήθως αυτοί ζουν χωριστά).

Την τελευταία δεκαετία στη χώρα µαςλόγω της οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης έγινε πιο διακριτή η σηµασία της τρίτης ηλικίας καθώς παππούς και η γιαγιά έγιναν οι σηµαντικότεροι υποστηρικτές της καθηµερινότητας της µεγάλης πλειοψηφίας των ελληνικών οικογενειών.

Στο πλαίσιο λοιπόν της Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου µας η Τρίτη Ηλικία δεν θα µπορούσε να µη καταλαµβάνει το χώρο που δικαιούται και της αναλογεί, µε ισότιµη αντιµετώπιση, µε σεβασµό και αναγνώριση, σε κάθε ηλικιωµένο δηµότη µας.

Παρότι από πλευράς έκτασης και πληθυσµού είµαστε συγκριτικά µικρός ∆ήµος στο επίπεδο των υποδοµών για την Τρίτη ηλικία διαθέτουµε τρία ΚΑΠΗ ( Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων) και ένα ΚΗΦΗ (Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων ) που λειτουργούν όλα σχεδόν σε ιδιόκτητους και ειδικά διαµορφωµένους χώρους.

Σε λειτουργικό επίπεδο, εξειδικευµένο και βοηθητικό προσωπικό καθηµερινά παρέχει σηµαντικές υπηρεσίες στοχεύοντας στη βελτίωση της κοινωνικής φροντίδας και της υγείας των ηλικιωµένων.

Ικανός αριθµός Κοινωνικών Λειτουργών παρέχει κοινωνική στήριξη µε υποδοχή, µε καταγραφή αναγκών και δεξιοτήτων παρέχοντας ταυτόχρονα ατοµική συµβουλευτική υποστήριξη.

2-3 φορές την εβδοµάδα στα ΚΑΠΗ λειτουργεί βοηθητικό ιατρείο για απλές ανάγκες υγείας, όπως καταγραφή πίεσης, σακχάρου κλπ. αλλά και για συνταγογραφήσεις από γιατρούς Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό.

Ακόµη στο ∆ήµο µας τα τελευταία τρία χρόνια λειτουργεί σταθµός για την Ανοια µε ιατρείο µνήµης που βοηθάει στα προβλήµατα µνήµης, που όπως είναι γνωστό αντιµετωπίζουν οι ηλικιωµένοι.

Η λειτουργία του σταθµού γίνεται υπό την επιστηµονική εποπτεία της εταιρείας νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών Αθηνών.

Ήδη προετοιµάζουµε την µετεξέλιξη του σταθµού σε Κέντρο Ηµέρας για την Ανοια ώστε να πυκνώσουµε ακόµα περισσότερο τις υπηρεσίες µας στο ευαίσθητο αυτό τοµέα της υγείας για την Τρίτη ηλικία.

Με το πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι που εφαρµόσαµε από τους πρώτους ∆ήµους, παρέχουµε πολλαπλές υπηρεσίες υποστήριξης σε µη αυτοεξυπηρετούµενους ηλικιωµένους και όσες φορές τέθηκε σε κίνδυνο η λειτουργία του προγράµµατος, δεν κάναµε πίσω βήµα, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητά του και αγωνιζόµενοι για την καθιέρωσή του.

Το Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων είναι ακόµη µία δοµή που λειτουργούµε στην πόλη µας, για τα ηλικιωµένα άτοµα κυρίως ΑΜΕΑ που τα φιλοξενούµε καθηµερινά σε ειδικό χώρο για να µπορούν να βγαίνουν από το σπίτι τους, αλλά και να εξυπηρετούνται οι οικείοι τους.

Η πρόκληση που αντιµετωπίζουµε είναι τα ΚΑΠΗ να µη µετατραπούν σε χώρους καφενειακής λειτουργίας. Και αυτό µε συνεχή προσπάθεια το πετυχαίνουµε.

Με αιχµή τους Κοινωνικούς Λειτουργούς µας, αναπτύσσουµε οµάδες δηµιουργικής απασχόλησης στην χειροτεχνία, στη ζαχαροπλαστική, την θεραπευτική γυµναστική, την εµψύχωση και την ψυχολογική στήριξη, τους παραδοσιακούς χορούς, αλλά και στο θέατρο.

Κάθε χρόνο από µέλη κυρίως των ΚΑΠΗ συγκροτείτε θεατρική οµάδα η οποία προετοιµάζετε και δίνει θεατρικές παραστάσεις σε διάφορες εκδηλώσεις του ∆ήµου µας.

Η στήριξη της θεατρικής οµάδας γίνεται από καθηγητές της ∆ραµατικής Σχολής του ∆ήµου µας. Εφέτος ήδη στο πλαίσιο εκδηλώσεων του ∆ήµου για την Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας παρουσίασαν την θεατρική παράσταση «ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ» της Έλλης Παπαδηµητρίου.

Ακόµα από µέλη των ΚΑΠΗ έχουµε συστήσει και οµάδα κουκλοθέατρου από ηλικιωµένους που παίζουν παραστάσεις κουκλοθέατρου κυρίως στα παιδιά των Παιδικών Σταθµών αλλά και γενικότερα

Ακόµη δεν υποτιµάµε και τα ψυχαγωγικά προγράµµατα µε εκδροµές, περιπάτους, συνεστιάσεις που είναι δικαίωµα των ηλικιωµένων ιδιαίτερα αυτών των γενεών που τόσες στερήσεις έχουν υποστεί.

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι