Ο Δήμος Μαρκόπουλου με ομόφωνη απόφαση, ενέκρινε την πρώτη στη Περιφέρεια Αττικής προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΕΔΣΝΑ, του Δήμου και των Δήμων Παιανίας, Ραφήνας και Σπάτων-Αρτέμιδας για την σύννομη διαχείριση των Βιοαποβλήτων και τη δημιουργία Μονάδας Κομποστοποίησης (ΜΕΒΑ).

Η Σύμβαση προβλέπει:

  • Τη χωριστή συλλογή των Βιοαποβλήτων (Πράσινα, Κλαδέματα, Ζυμώσιμα και Υπολείμματα Φαγητών) με καθολική εφαρμογή.
  • Την αποκεντρωμένη διαχείριση των βιοαποβλήτων.
  • Την είσοδο στη μονάδα των βιοαποβλήτων και την δυνατότητα επεξεργασίας και βιοαποβλήτων γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης, ώστε να μη μένουν ανεξέλεγκτα και μολύνουν το περιβάλλον.
  • Την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας Κομποστοποίησης κλειστού τύπου και τη παραγωγή πιστοποιημένου Κόμποστ (οργανικού λιπάσματος), κατάλληλου για όλες τις καλλιέργειες σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Πώς επωφελείται ο Δήμος Μαρκοπούλου:

  • Ο Δήμος Μαρκόπουλου θα εξοικονομεί ετήσια ένα έως ενάμιση εκατομμύριο ευρώ προς όφελος των δημοτών – σήμερα δαπανώνται περισσότερα από τρία εκατομμύρια ευρώ.
  • Ο Δήμος Μαρκόπουλου εναρμονίζεται πλήρως με τη Νομοθεσία και επιλέγει τον πλέον φιλικό, περιβαλλοντικά, τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων. Η μέθοδος διαχείρισης (χωριστή συλλογή και Κομποστοποίηση) εκτός του σημαντικού οικονομικού οφέλους, είναι αποδεκτή από όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις σε όλη τη Ευρώπη και στη χώρα.
  • Η μονάδα Κομποστοποίησης δεν θα παραλαμβάνει ύλη βιολογικών καθαρισμών (λυματολάσπη) ή άλλα υλικά.

Σημειώνεται επίσης ότι:

  • O Δήμος θα προμηθευτεί σε λίγους μήνες και θα εγκαταστήσει δίκτυο νέων Κάδων χρώματος καφέ, μόνο για τα βιοαπόβλητα.
  • Η αποκομιδή θα είναι χωριστή και ελεγχόμενη ως προς το περιεχόμενο και τη πλήρωση του κάδου. Τα βιοαπόβλητα θα οδηγούνται σε πρώτη φάση στο εργοστάσιο του ΕΔΣΝΑ στη Φυλή. Στη συνέχεια στη νέα μονάδα του ΕΔΣΝΑ και των τεσσάρων Δήμων Ανατολικής Αττικής – δεν θα οδηγούνται σε ταφή.
  • Ο ΕΔΣΝΑ αναλαμβάνει όλα τα κόστη για τη προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού, για την εκστρατεία ενημέρωσης των δημοτών, για την συλλογή, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία της νέας μονάδας κομποστοποίησης.

 

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι