ΕλλάδαΕπικαιρότητα

Νέοι Κώδικες: Στη φυλακή για ποινή μεγαλύτερη των 3 ετών – Ισόβια για εμπρησμό εφόσον προκλήθηκε θάνατος

Νόμο του κράτους αποτελεί πλέον το περιβόητο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τους αλλαγές τους Κώδικες (Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας), το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις τόσο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης όσο και από νομικούς.

Το νομοσχέδιο «πέρασε» όμως από τη Βουλή και αποτελεί νόμο του κράτους, τον οποίο οι δικαστές στο εξής θα εφαρμόζουν. Μια από τις σημαντικές αλλαγές που επέρχονται στη ποινική νομοθεσία με τις νέες διατάξεις είναι η πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία καταδικασθείς για πλημμέλημα σε ποινή μεγαλύτερη των τριών ετών θα οδηγείται στη φυλακή για να την εκτίσει, είτε στο σύνολό της είτε κατά ένα μέρος της.

Ακόμη, μεταξύ άλλων, με τις νέες διατάξεις αλλαγές επέρχονται και όσον αφορά στο αδίκημα του εμπρησμού όσο και στη παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη.

Συγκεκριμένα, για το αδίκημα του εμπρησμού σε δάση προβλέπεται ακόμη και δήμευση περιουσίας του δράστη ενώ σε ό,τι αφορά στο αδίκημα της παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, αυτό εντάσσεται στις διατάξεις για επικίνδυνη οδήγηση και οι ποινές που προβλέπονται είναι φυλάκιση από τρία έτη έως και κάθειρξη δέκα ετών.

Νέοι Κώδικες: Έκτιση ποινής

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις «αν κάποιος καταδικαστεί σε φυλάκιση επί πλημμελήματος που υπερβαίνει τα 3 έτη, το δικαστήριο διατάζει την πραγματική έκτιση της ποινής σε σωφρονιστικό κατάστημα».

Ωστόσο, όπως αναφέρεται «αν το δικαστήριο κρίνει αιτιολογημένα πως η έκτιση μέρους της ποινής αρκεί για να τον αποτρέψει από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων διατάζει α) την πραγματική έκτιση μέρους της ποινής που δεν είναι κατώτερη του ενός πέμπτου (1/5) ούτε ανώτερη των τριών δεκάτων (3/10) και β) την αναστολή του υπολοίπου της ποινής, πέραν των περιπτώσεων της παρ. 1.».

Τώρα, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων μετά από έκτιση μέρους της ποινής το δικαστήριο εκτέλεσης της ποινής, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των παραβιάσεων, μπορεί: «α) να τροποποιήσει τους επιβληθέντες ή να επιβάλει επιπρόσθετους όρους, β) να διατάξει την πραγματική έκτιση μέρους της ποινής φυλάκισης που επιβλήθηκε, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες, γ) να διατάξει την έκτιση του υπολοίπου της ποινής που ανεστάλη».

Εμπρησμός

Ακόμη σύμφωνα με τις νέες διατάξεις «όποιος προξενεί πυρκαγιά, τιμωρείται: α) με φυλάκιση και χρηματική ποινή, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, β) με κάθειρξη έως 10 έτη και χρηματική ποινή, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, γ) με κάθειρξη και χρηματική ποινή η πράξη προκάλεσε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου, δ) με ισόβια κάθειρξη αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου.

Επιπλέον, για το αδίκημα του εμπρησμού σε δάση από πρόθεση, τετελεσμένο και σε απόπειρα (παρ. 1 άρθρου 265), καθώς και στις περιπτώσεις εμπρησμού σε δάση από αμέλεια από τις οποίες προκλήθηκε πυρκαγιά που είχε ως αποτέλεσμα θάνατο ή βαριά σωματική βλάβη ή εξαπλώθηκε σε μεγάλη έκταση ή είχε ως επακόλουθο σοβαρή ή ευρεία ρύπανση ή υποβάθμιση ή σοβαρή ή ευρεία οικολογική και περιβαλλοντική διατάραξη ή καταστροφή (παρ. 2 άρθρου 265), μπορεί να δημευτεί κατά την κρίση του δικαστηρίου με την καταδικαστική απόφαση τμήμα περιουσίας, του αυτουργού και των συμμετόχων στο έγκλημα, μη συμπεριλαμβανομένων πάντως στη δήμευση των περιουσιακών στοιχείων που εξυπηρετούν τις βασικές ανάγκες διαβίωσης του καταδικασθέντος και της οικογένειάς του. Για τον υπολογισμό του ύψους της ζημίας, διατάσσεται πραγματογνωμοσύνη σύμφωνα με τα άρθρα 183 έως 208 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας»

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και επικίνδυνη οδήγηση

Τέλος, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, περιλαμβάνεται πλέον στις περιπτώσεις επικίνδυνης οδήγησης. Συγκεκριμένα, οι νέες διατάξεις προβλέπουν τα εξής:

«1. Όποιος κατά τη συγκοινωνία στους δρόμους ή στις πλατείες: α) οδηγεί όχημα, μολονότι δεν είναι σε θέση να το πράξει με ασφάλεια εξαιτίας της κατανάλωσης οινοπνεύματος ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών ή λόγω σωματικής ή πνευματικής εξάντλησης ή β) οδηγεί όχημα σε εθνικές ή περιφερειακές οδούς αντίστροφα στο ρεύμα της εκάστοτε κατεύθυνσης ή σε πεζοδρόμους, πεζοδρόμια ή πλατείες, ή οδηγεί όχημα που είναι τεχνικά ανασφαλές ή με ανασφαλή τρόπο φορτωμένο ή προβαίνει κατά την οδήγηση σε επικίνδυνους ελιγμούς ή μετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες, ή γ) οδηγεί όχημα i) σε αυτοκινητόδρομο ή σε οδό ταχείας κυκλοφορίας με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον εξήντα (60) χλμ. ανά ώρα και αν πρόκειται για λεωφορείο ή φορτηγό αυτοκίνητο, κατά τουλάχιστον τριάντα (30) χλμ. ανά ώρα, ii) εντός κατοικημένης περιοχής ή σε άλλο οδικό δίκτυο με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον σαράντα (40) χλμ. ανά ώρα και αν πρόκειται για λεωφορείο ή φορτηγό αυτοκίνητο, κατά τουλάχιστον είκοσι (20) χλμ. ανά ώρα, ή δ) οδηγεί όχημα στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.) εκτός των περιπτώσεων αποκλειστικού προορισμού της, ή ε) παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη, τιμωρείται, αν δεν προβλέπονται βαρύτερες κυρώσεις σε άλλες διατάξεις:

αα) με φυλάκιση έως τρία (3) έτη, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα, ββ) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, γγ) με κάθειρξη έως δέκα (10) έτη, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ή προκάλεσε σημαντική βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις, δδ) με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών, αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου.

Αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη».

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Ελλάδα