ΔήμοιΔήμος Αγίου Δημητρίου

Νέες Κοινωνικές Δομές στον Άγιο Δημήτριο

Εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Αγίου Δημητρίου για τη δημιουργία των νέων Κοινωνικών Δομών παροχής βασικών αγαθών, η οποία περιλαμβάνει Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Συσσίτιο και Κοινωνικό Φαρμακείο.

Η πρόταση κατατέθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής στον Αξονα προτεραιότητας 9 “Προώθηση της Κοινωνικής Ενταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής” και εγκρίθηκε το ποσό των 524.160 € για την τριετή λειτουργία των εν λόγω δομών.

Η πρόταση του Δήμου Αγίου Δημητρίου αξιολογήθηκε με εξαιρετική βαθμολογία και έλαβε τη 17η θέση κατάταξης, έχοντας πολύ υψηλά ποσοστά αξιολόγησης, τόσο σε ποιοτικούς όσο και σε ποσοτικούς δείκτες.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόταση εκπονήθηκε αποκλειστικά από το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Αγίου Δημητρίου, χωρίς την εμπλοκή Μ.Κ.Ο.

Η υλοποίηση της εν λόγω πρότασης θα αποτελέσει το διάδοχο τριετές σχήμα των Κοινωνικών Δομών της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

Το ποσό που εγκρίθηκε θα δαπανηθεί κυρίως για τη μισθοδοσία των εργαζόμενων και για μέρος των λειτουργικών εξόδων των δομών, ενώ άμεσα ο Δήμος θα προκηρύξει την πρόσληψη 9 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων: διοικητικών, κοινωνικών λειτουργών, βοηθητικού προσωπικού, φαρμακοποιού και μαγείρων.

Ταυτόχρονα, με την ανάλογη διαδικασία, εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Αγίου Δημητρίου για τη σύσταση του Κέντρου Κοινότητας, της δομής που ουσιαστικά θα διαδεχθεί το Γραφείο Διαμεσολάβησης.

Για τη λειτουργία του έχει εγκριθεί το ποσό των 168.480 €, το οποίο αφορά στη μισθοδοσία των εργαζόμενων στη δομή (ένας κοινωνικός λειτουργός και δύο κοινωνικοί επιστήμονες) και σε δαπάνες του γραφείου, για τα τρία έτη της λειτουργίας του.

Το Κέντρο Κοινότητας θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες κοινωνικές δομές, με κύριες αρμοδιότητες την παραπομπή των περιστατικών στις κοινωνικές δομές, τη διαμεσολάβηση και την ενημέρωση των ωφελούμενων, αλλά και την εξυπηρέτηση των πολιτών που είναι ωφελούμενοι του Κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης για την πόλη του Αγίου Δημητρίου.

Οι Κοινωνικές Δομές θα συνεχίζουν να αποτελούν για τον Αγιο Δημήτριο ένα δίχτυ ασφαλείας για την αντιμετώπιση της, δυστυχώς, ολοένα αυξανόμενης φτώχειας, αλλά και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Εξάλλου από την προηγούμενη εμπειρία του Δήμου Αγίου Δημητρίου, έχει αποδειχθεί πως οι πολιτικές αυτού του είδους όταν εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο είναι μακράν πιο αποτελεσματικές, καθώς υπάρχει πάντοτε η ευκαιρία ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας που εκφράζει την αλληλεγγύη της τόσο σε αγαθά και υπηρεσίες, όσο και μέσω του εθελοντισμού.

Το σημαντικότερο, όμως, πλεονέκτημα των τοπικών κοινωνικών δομών των Δήμων είναι ο συνδυασμός των παροχών σε είδος με ταυτόχρονη ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση και ενεργοποίηση του ίδιου του ωφελούμενου προκειμένου να αντιμετωπίζεται το φαινόμενο του χρόνιου κοινωνικού αποκλεισμού.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι