ΔήμοιΔήμος Αγίας Βαρβάρας

Μείωση τροφείων στους παιδικούς σταθμούς

Έπειτα από εισήγηση της Δημοτικής Αρχής της Αγίας Βαρβάρας, που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο  της Τετάρτης 30 Οκτωβρίου 2013, αποφασίστηκε η μείωση των τροφείων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς της πόλης και η διεύρυνση του οικογενειακού εισοδηματικού κριτηρίου για την πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τροφείων τη χρονική περίοδο 2013-14.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η αύξηση της κατηγορίας της δωρεάν φιλοξενίας παιδιών, η οποία αφορά πλέον οικογένειες με εισόδημα ως και 30.000€, από 10.000€ που ήταν μέχρι πρότινος. Επιπρόσθετα, γίνεται μείωση κατά το ποσό των 20€ για τις αμέσως επόμενες κατηγορίες.

Αναλυτικά, τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για την περίοδο 2013-14 διαμορφώνονται πλέον ως εξής:

  • Από 0€ έως 30.000€: δωρεάν
  • Από 30.001€ έως 35.000€: 50,00€
  • Από 35.001€ έως 40.000€: 70,00€
  • Από 40.001€ έως 45.000€: 90,00€
  • Από 45.001€ έως 50.000€: 110,00€
  • Από 50.001€ και άνω: 130,00€

Απαλλάσσονται από τα τροφεία:

  1. Όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 30.000€
  2. Τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000€
  3. Οικογένειες με γονέα ή τέκνο με 67% και άνω αναπηρία, με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000€
  4. Το δεύτερο παιδί και άνω, όταν όλα τα παιδιά της οικογένειας φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

Η απόφαση για μείωση των τροφείων από πλευράς της Δημοτικής Αρχής της Αγίας Βαρβάρας στόχο έχει, στις αντίξοες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα, να στηρίξει έμπρακτα και να ανακουφίσει τις οικογένειες της πόλης, τα παιδιά των οποίων φιλοξενούνται στους σταθμούς του Δήμου.

Τονίζεται, δε, ότι δεν θα γίνει καμία μείωση στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, που θα παραμείνουν σταθερά στο σημερινό ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο.

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι