ΔήμοιΔήμος Παλλήνης

Μείωση των δημοτικών τελών από τον Δήμο Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης με απόφαση ενέκρινε το πλαίσιο περί της μείωσης ή απαλλαγής των δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες για το 2017.

Κριτήρια Ένταξης

• Μείωση σε ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% έως 80% και ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως 15.000€
• Απαλλαγή σε ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως 15.000€
• Μείωση σε μονογονεϊκή οικογένεια και ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως 15.000€
• Απαλλαγή σε μονογονεϊκή οικογένεια και ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως 10.000€
• Μείωση σε τρίτεκνες οικογένειες και δηλωθέν εισόδημα 18.000€
• Απαλλαγή σε τρίτεκνες οικογένειες και δηλωθέν εισόδημα 12.000€
• Μείωση σε πολύτεκνες οικογένειες και δηλωθέν εισόδημα 25.000€
• Απαλλαγή σε πολύτεκνες οικογένειες και ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως 15.000€
• Μείωση σε ανέργους με ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως 10.000€
• Απαλλαγή με ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως 7.000€

Δικαιολογητικά

• Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση (στο γραφείο 3, Έσοδα)
• Αντίγραφα Ε1, Ε9, εκκαθαριστικού
• Αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΗ (2 όψεις) και Ύδρευσης
• Αντίγραφο ΔΑΤ ή Διαβατηρίου
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (3μήνου)
• Απόφαση από ΚΕΠΑ ( μόνο ανάπηροι)
• Βεβαίωση πολυτεκνίας ΑΣΠΕ (Βεβαίωση σπουδών για τα ενήλικα τέκνα)
• Διοικητικό ή δικαστικό έγγραφο αποδεικτικό μονογονεϊκότητας ή επιμέλειας τέκνων
• Βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας (Άνεργοι μόνο, ΟΑΕΔ 12μηνου)
• Βεβαίωση απορίας από Πρόνοια (Άποροι μόνο)
• Μισθωτήριο ή Συμβόλαιο ιδιοκτησίας

 

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι