ΕπικαιρότηταΠολιτική

Η Κομισιόν άναψε «πράσινο φως» στην Ελλάδα για 3,64 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Η Κομισιόν ανακοίνωσε τη «θετική προκαταρκτική αξιολόγηση» του αιτήματος πληρωμής της Ελλάδας, ύψους 3,64 δις ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πρόκειται για 1,69 δις σε επιχορηγήσεις και 1,95 δισ. ευρώ σε δάνεια, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ελλάδα υπέβαλε στις 16 Μαΐου το αίτημα για επιχορηγήσεις ύψους 1,69 δισεκατομμυρίων, με βάση την επίτευξη 39 ορόσημων και τριών στόχων. Επίσης, στις 22 Νοεμβρίου η Αθήνα υπέβαλε αίτημα για δάνεια ύψους 1,95 δις ευρώ, για την επίτευξη ενός στόχου.

Τα ορόσημα περιλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στη δημόσια διοίκηση, την αντιμετώπιση των αδυναμιών στον πολεοδομικό σχεδιασμό, την προώθηση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων για τους εργαζόμενους και τους ανέργους, τη δημιουργία μιας ρυθμιστικής αρχής που θα επιτρέψει ένα πιο ορθολογικό και αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων και μια πιο βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Ακόμη, οι μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν την καθιέρωση δίκαιων και διαφανών προμηθειών για τις δημόσιες αστικές και περιφερειακές υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών και τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου για τα τα βιομηχανικά πάρκα.

Ο στόχος που κάλυπτε το αίτημα πληρωμής για δάνεια απαιτούσε την υπογραφή τουλάχιστον 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης, μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και εταιρειών για τη στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση, την ψηφιοποίηση, την αύξηση της εξαγωγικής ικανότητας, τις οικονομίες κλίμακας και την καινοτομία.

Αυτά τα αιτήματα καλύπτουν επενδύσεις στους τομείς της ηλεκτροκίνησης και της υποδομής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, την έναρξη έργων σχετικών με ανακαινίσεις ενίσχυσης της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες, την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και την υιοθέτηση υποδομών οπτικών ινών στα κτήρια.

«Με το αίτημά τους, οι ελληνικές αρχές παρείχαν λεπτομερή και ολοκληρωμένα στοιχεία που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των 43 ορόσημων και στόχων», επισημαίνει η Κομισιόν.

Τα επόμενα βήματα για Ελλάδα και Κομισιόν

Η Κομισιόν έστειλε στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (EFC) τη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση για την εκπλήρωση των ορόσημων και των στόχων από την Ελλάδα.

Η γνώμη της EFC θα εκδοθεί μέσα σε έως τέσσερις εβδομάδες και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση της Κομισιόν, η οποία θα εκδώσει την τελική απόφαση για την εκταμίευση προς την Ελλάδα.

Η Κομισιόν θα αξιολογήσει περαιτέρω αιτήματα πληρωμής από την Ελλάδα με βάση την εκπλήρωση των ορόσημων και των στόχων που περιγράφονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, αντανακλώντας την πρόοδο στην υλοποίηση των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων.

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Επικαιρότητα