ΠΕΔΑΦορείς-Οργανισμοί

Η αξιολόγηση στους Ο.Τ.Α.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ και δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού Νίκος Σαράντης, προχώρησε στην παρακάτω δήλωση:

“Εκφράζω την αντίθεσή μου στην πρόσφατη εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την αξιολόγηση των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, το 15% των υπαλλήλων κάθε οργανικής μονάδας πρέπει υποχρεωτικά να λάβει αρνητική αξιολόγηση.

Ομως η έννοια της αξιολόγησης στηρίζεται στην αποτίμηση της ατομικής αξίας και των προσωπικών ικανοτήτων κάθε υπαλλήλου και δεν επιδέχεται ποσοστώσεις.

Οπως επεσήμανε και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, με τη λογική των ποσοστώσεων καταστρατηγείται η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αξιοκρατίας.

Θα προσέθετα μάλιστα ότι με τη λογική των ποσοστώσεων τιμωρούνται οι σωστά και αποδοτικά οργανωμένες δημόσιες υπηρεσίες, γιατί ακόμη και στην καλύτερη από αυτές, το 15% των υπαλλήλων πρέπει να αξιολογηθεί αρνητικά.
Επίσης, διαφωνώ απολύτως με τη σύνδεση της διαδικασίας αξιολόγησης με διαθεσιμότητες και απολύσεις.

Η αξιολόγηση των εργαζομένων έχει στόχο τη σωστή και αποτελεσματική αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα, η οποία πρέπει να στηριχτεί στη συνεργασία και δημιουργική αξιοποίηση των εργαζομένων”.

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:ΠΕΔΑ