Περιφέρεια Ιονίων ΝήσωνΠεριφέρειες

Η 9η συνάντηση των εταίρων του Passage στην Κέρκυρα

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου «Passage – Public AuthoritieS Supporting low cArbon Growth in European maritime border regions» από τον Απρίλιο του 2016. Το έργο «Passage» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Interreg Europe 2014-2020» μεταξύ Γαλλίας, Μεγάλης Βρετανίας, Δανίας, Φινλανδίας, Εσθονίας, Ιταλίας, Αλβανίας, και Ελλάδας και τη συμμετοχή ένδεκα εταίρων.

Από την Ελλάδα συμμετέχουν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και η ΜΚΟ Innopolis.

Στόχοι του προγράμματος

Το έργο «Passage» αφορά τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή στα στενά της Ευρώπης τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο των περιφερειών με θαλάσσια σύνορα. Ως σημαντικά σημεία διόδου, συγκεντρώνουν τις ροές και τις δραστηριότητες, με αποτέλεσμα την σημαντική επιβάρυνση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Οι περιοχές των «στενών» πλήττονται άμεσα τόσο από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αυτών των ροών και των συναφών δραστηριοτήτων τους, αλλά και από τις εσωτερικές μεταφορές, στις οποίες οι τοπικές αρχές έχουν πολύ περιορισμένο έλεγχο.

Τα θαλάσσια σύνορα είναι ένα ξεκάθαρο εμπόδιο για την ανάπτυξη αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την πρόληψη της περαιτέρω ρύπανσης στα στενά.

Στόχος του προγράμματος είναι να αυξηθεί η συνεκτίμηση των προκλήσεων χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέσα στις 5 περιοχές των θαλάσσιων συνόρων (9 περιφέρειες της ΕΕ και 1 εκτός ΕΕ) μέσω των συνεπειών 5 θαλάσσιων προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας και μίας περιφερειακής πολιτικής.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον προσδιορισμό του τρόπου διαχείρισης της διασυνοριακής συνεργασίας, ενσωματώνοντας μέσω ειδικής μελέτης για την πρόκληση χαμηλών εκπομπών άνθρακα, τις διαφορετικές προτεραιότητες κάθε προγράμματος.

Οι εταίροι του έργου θα συνεργαστούν με τις διαχειριστικές και κυβερνητικές αρχές των προγραμμάτων θαλάσσιας διασυνοριακής συνεργασίας για να εξασφαλιστεί μια πραγματική αλλαγή πολιτικής έως το 2019.

Οι τοπικοί παράγοντες που συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες διασυνοριακής θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες του έργου, για να προσφέρουν την εδαφική εμπειρογνωμοσύνη τους και να καθιερώσουν μια μόνιμη εδαφική αλλαγή, μέσω ανανεωμένων προσεγγίσεων που θα ωφελήσουν τον πληθυσμό των περιφερειών-εταίρων.

Η 9η συνάντηση του προγράμματος στην Κέρκυρα

Στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων του έργου «Passage», η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, διοργανώνει την 9η Συνάντηση των Εταίρων του έργου στην Κέρκυρα στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2017, ώρα έναρξης: 9:00.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Φαληράκι (Πύλη Αγίου Νικολάου, 1ος όροφος). Στην συνάντηση, θα συζητηθεί η πορεία όλων των δράσεων του έργου, ενώ θα σχεδιαστούν τα επόμενα βήματα για την επιτυχή υλοποίησή του.

 

Προτεινόμενα