ΔήμοιΔήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Για παράβαση καθήκοντος κατηγορείται ο Χρήστος Βρεττάκος!

Κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος ενώπιον του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς, θα βρεθεί ο δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας Χρήστος Βρεττάκος και έξι μέλη της οικονομικής επιτροπής του Δήμου, που αφορά στην απόφασή τους για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου της ανακατασκευής και συντήρησης των παιδικών σταθμών της Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας, προϋπολογισμού 241.708,00 ευρώ.

Συγκεκριμέναστις 8 Μαρτίου 2018, ο δήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας Χρήστος Βρεττάκος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής που παραπέμπονται, θα βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στις 7-7-2016, ως μέλη της οικονομικής επιτροπής ενέκριναν το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου, σύμφωνα με το οποίο ο προσωρινός ανάδοχος που επιλέχθηκε έδωσε έκπτωση για τη λήψη του έργου σε ποσοστό 14,84% (ήτοι προσφορά αμοιβής 165.999,87 ευρώ) και δεν αξιολόγησε ούτε άνοιξε το φάκελο της προσφοράς που είχε καταθέσει εταιρεία που συμμετείχε στο διαγωνισμό και είχε δώσει έκπτωση για την εκτέλεση του έργου πολύ μεγαλύτερη και σε ποσοστό 28,27%.

Η οικονομική επιτροπή αποφάσισε να μην αποσφραγίσει την ως άνω κατά πολύ συμφέρουσα προσφορά με το αιτιολογικό ότι δεν κατατέθηκε παραδεκτά, δηλαδή ιδιοχείρως, αλλά κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου και παρά τη δήλωση της εταιρείας ότι θα καταθέσει ένσταση σε περίπτωση που κριθεί ως απαράδεκτη, δεν εφάρμοσε του όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού,σύμφωνα με τους οποίους όφειλε να αποσφραγίσει την προσφορά.

Η συμμετέχουσα στον διαγωνισμό εταιρεία που απορρίφθηκε η προσφορά της, προσέφυγε ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και τελικά πέτυχε την ακύρωση της απόφασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, ενώ στη συνέχεια η προσφυγή που άσκησε ο Δήμος στην Επιτροπή του αρ. 152 απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους.

Ο δήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής που κατηγορούνται ότι με την απόφασή τους έβλαψαν τον Δήμο, ισχυρίζονται πως η απόφασή τους ήταν απόλυτα σύννομη σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Προς τούτο, επικαλούνται ότι και το Ελεγκτικό Συνέδριο με απόφαση της Επιτρόπου δεν παρατήρησε κάποια «ουσιώδη νομική πλημμέλεια» στην απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι