Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρειες

Εργα συντήρησης οδικού δικτύου και καθαρισμού χειμάρρων

Η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε τις συμβάσεις των έργων «Βελτίωση βατότητας Εθνικής Οδού Σάμου – Καρλοβάσου», προϋπολογισμού 203.000 ευρώ και «Αμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών και άρσης επικινδυνότητας πρανών οδικού δικτύου Σάμου», προϋπολογισμού 60.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο των έργων πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες βελτίωσης, συντήρησης και ανακατασκευής των υφιστάμενων υποδομών της Εθνικής Οδού Σάμου–Καρλοβάσου, καθώς και άμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης σε διάφορα τμήματα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου του νησιού που έχουν παρουσιαστεί προβλήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου «Αμεσες παρεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών και άρσης επικινδυνότητας πρανών οδικού δικτύου Σάμου» είναι 2 μήνες, ενώ η προθεσμία για την περαίωση του έργου «Βελτίωση βατότητας Εθνικής Οδού Σάμου – Καρλοβάσου» είναι 6 μήνες.

Τα έργα χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 088), καθώς και από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα υλοποιηθούν με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων Π.Ε. Σάμου.

Επίσης, η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου υπέγραψε συμβάσεις για τον καθαρισμό των χειμάρρων της Π.Ε. Σάμου.

Ο προϋπολογισμός για τον καθαρισμό των χειμάρρων της Ανατολικής Σάμου είναι 105.124,23 ευρώ και για τη Δυτική Σάμο 121.717,23 ευρώ.

Προτεινόμενα