Κλεισθένης-Γενικοί ΓραμματείςΦορείς-Οργανισμοί

Ερχεται το 4ο Φόρουμ Αυτοδιοίκησης

Οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης αναγνωρίζουν στο σύνολό τους την αναγκαιότητα για απλές, προσιτές, διαφανείς υπηρεσίες που θα έχουν ως επίκεντρο τον πολίτη, δημότη, κάτοικο και επισκέπτη της πόλης και της περιοχής τους ευρύτερα.

Η δημόσια τοπική διοίκηση και η καθημερινή διαχείριση οφείλει να παρακολουθεί τα νέα δεδομένα, να είναι ευέλικτη και να προσαρμόζεται έγκαιρα στις αλλαγές και στις απαιτήσεις της κοινωνίας.

Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν για τα αιρετά στελέχη και τους τεχνοκράτες της τοπικής αυτοδιοίκησης την ανάγκη για ένα πλαίσιο διαρκούς διαλόγου, ενημέρωσης, συζήτησης, ανακοίνωσης νέων δημόσιων πολιτικών, ανταλλαγής απόψεων, μεταφοράς τεχνογνωσίας, παρουσίασης καινοτομικών εφαρμογών, συνεργασίας με τις επιχειρήσεις, με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και τις μη κερδοσκοπικές και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ).

Η αναγκαιότητα αυτή μπορεί να εκφραστεί σε μια ή περισσότερες οργανωμένες συναντήσεις, όπου οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης (αιρετοί και τεχνοκράτες) μαζί με τους ανθρώπους της επιχειρηματικότητας, θα είναι σε θέση να παρουσιάσουν, να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις, γνώσεις και θέσεις, ακόμη και να διαμορφώσουν μια κοινή αντίληψη και ένα αποδεκτό πλαίσιο συνεργασίας, που είναι τόσο απαραίτητο σήμερα.

Η υλοποίηση του Forum Αυτοδιοίκησης και Επιχειρηματικότητας

Για την υλοποίηση του Forum Αυτοδιοίκησης και Επιχειρηματικότητας, συμπράττουν δύο φορείς που επιθυμούν να προσφέρουν στην κατεύθυνση αυτή: Η Πανελλήνια Ενωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το «Money Show».

Σε ετήσια βάση, οι φορείς αυτοί διοργανώνουν το Forum Αυτοδιοίκησης και Επιχειρηματικότητας κάθε Ιανουάριο στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton, και κάθε Μάιο, στη Θεσσαλονίκη, στο Ξενοδοχείο Hyatt Regency.

Σε αυτό το οργανωμένο Forum, οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικότητας έρχονται σε διάλογο και επαφή με τους ανθρώπους της δημόσιας διοίκησης, της πανεπιστημιακής κοινότητας, και των μη κερδοσκοπικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων με κοινό στόχο την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής.

Με βάση τις παραπάνω αρχές και διαπιστώσεις καλούν τους φορείς και τα στελέχη (αιρετούς και τεχνοκράτες) της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους επιχειρηματίες, τους ανθρώπους της δημόσιας διοίκησης, της πανεπιστημιακής κοινότητας, και των μη κερδοσκοπικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων να συμμετέχουν ενεργά και διαδραστικά σε κάθε Forum Αυτοδιοίκησης και Επιχειρηματικότητας με κοινό στόχο την ποιότητα ζωής, την τοπική ανάπτυξη και την εθνική ανασυγκρότηση.

Με τον τρόπο αυτό, θα δοθούν απαντήσεις στην απαίτηση των πολιτών από τις αυτοδιοικητικές αρχές για συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία πρότυπων δημοτικών υπηρεσιών με όραμα την τοπική ανάπτυξη μέσα σε ένα πλαίσιο προγραμματισμού και εφαρμογής καινοτόμων ιδεών και πρακτικών που οδηγούν σε αποτέλεσμα, απόδοση με επίδοση, οικονομία και ποιότητα.

Τέταρτο Φόρουμ Αυτοδιοίκησης και Επιχειρηματικότητας

19-21 Μαΐου 2017

Αίθουσα «Aficionado», ξενοδοχείο Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη

Κεντρική Εκδήλωση: Παρασκευή 19 Μαΐου 2017, ώρα 12:00-17:00, θέμα: «Γεωπολιτικές Προκλήσεις στη Νοτιο-ανατολική Ευρώπη και ο Ρόλος των Αυτοδιοικητικών Αρχών»

 

Προτεινόμενα