Υπουργείο Εσωτερικών

Ενισχύσεις 2,9 εκατομμυρίων ευρώ στους ΟΤΑ

Ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε τις παρακάτω επιχορηγήσεις ύψους 2.946.610 ευρώ σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποκλειστικά για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αυτών των οργανισμών προς τρίτους, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών «Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΕΣ – Κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων», που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.

Στον ακόλουθο πίνακα, αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά:

ΟΤΑ

Νομός

Ποσό

Αριστοτέλη

Χαλκιδικής

2.305.791,00

Πάτμου

Δωδεκανήσου

429.525,37

Πεντέλης

Αττικής

108.899,79

Τήλου

Δωδεκανήσου

102.393,85

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Υπουργείο Εσωτερικών