ΕΔΣΝΑΦορείς-Οργανισμοί

ΕΔΣΝΑ: Απολογισμός διετίας και καθορισμός εισφοράς

Κατά την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΣΝΑ, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η εισφορά των Δήμων – μελών του Συνδέσμου.

Στη σχετική εισήγηση, τονίστηκε μεταξύ άλλων:

«Για το έτος 2017 χρησιμοποιήθηκε ως προσωρινή τιμή τα 44 ευρώ ανά τόνο εισερχομένων απορριμμάτων έτους 2016 προς όφελος των εξυπηρετούμενων Δήμων μελών του ΕΔΣΝΑ, έναντι των 45 ευρώ που είχε χρησιμοποιηθεί ως προσωρινή τιμή έως και το 2016.

Η εκκαθάριση των δικαιωμάτων της χρέωσης ή επιστροφής κάθε Δήμου-μέλους, θα γίνει μετά την 31η Δεκεμβρίου 2017, αφού θα έχουν προσδιοριστεί τα πραγματικά μεταφερόμενα φορτία απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου για το συγκεκριμένο έτος σε συνάρτηση με το ετήσιο κόστος διαχείρισης του έτους αυτού».

Είχε προηγηθεί απόφαση καθορισμού του κόστους διαχείρισης του 2016 για τον ορισμό τιμολογιακής πολιτικής των υπηρεσιών του ΕΔΣΝΑ, στο ύψος των 43,77 ευρώ ανά τόνο εισερχομένων απορριμμάτων, έναντι του ποσού των 45,20 ευρώ ανά τόνο του προηγούμενου έτους.

Σημειώνεται ότι η τιμολογιακή πολιτική του ΕΔΣΝΑ καθορίζεται από την 2527/2009 ΚΥΑ. Κατόπιν από το προεδρείο του ΔΣ έγινε ενημέρωση-παρουσίαση των ποσοτήτων απορριμμάτων ανά Δήμο ετών 2015 – 2016.

Τέλος, έγινε παρουσίαση των βασικών αξόνων του μέχρι σήμερα έργου του ΕΔΣΝΑ, αποτέλεσμα της συνεργασίας εργαζομένων και διοίκησης.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:ΕΔΣΝΑ