Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης .Ε.Τ.Α.Α.) συνεχίζει τη σταθερή συνεργασία της με το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) και για τον νέο κύκλο προσκλήσεων του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη 2021 2027».

Προς αυτήν την κατεύθυνση, συνδιοργάνωσε με τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Αττικής τέσσερις (4) ενημερωτικές διαδικτυακές ημερίδες, τον Φεβρουάριο του 2022.

 

Το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα των ημερίδων, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 124 εκπρόσωποι Δήμων από τις τέσσερις συγκεκριμένες Περιφέρειες της χώρας, περιλάμβανε:

* Ομιλία της κυρίας Ειρήνης Κομνηνού, Προϊσταμένης του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ενωσης του ΥΠΠΟΑ και υπεύθυνης του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας, με θέμα: «Το νέο Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027»

* Ομιλία του κ. Κώστα Τρακόσα, στελέχους του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας του ΥΠΠΟΑ, με θέμα :«Συμπλήρωση της αίτησης για τα Διακρατικά Σχέδια Συνεργασίας, τη βασικότερη πρόσκληση του υποπρογράμματος Πολιτισμός».

* Παρέμβαση της κυρίας Αγγελικής Πελέκη, Προϊσταμένηςτου Τμήματος Χορηγιών, το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων, Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Χορηγιών Τομέα Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, με θέμα: «ΟΤΑ και Πολιτιστική Χορηγία».

* Συζήτηση με τις/τους συμμετέχουσες/οντες και παροχή διευκρινήσεων για τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτιστικών και δημιουργικών οργανισμών της στο Πρόγραμμα.

 

Περισσότερα στοιχεία για το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη/Πολιτισμός

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.)

Τμήμα Ευρωπαϊκής Ενωσης

Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας

Νικηταρά 1, 106 78 Αθήνα

Τηλέφωνα: 2103313848/2103230894 /2103810348

Ιστοσελίδα: http://creative-europe.culture.gr

email: ced.greece@culture.gr

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Ελλάδα