Άλλοι ΔήμοιΔήμοιΠεριφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΠεριφέρειες

Δυτική Ελλάδα: «Πράσινες» πόλεις φιλικές για τον πολίτη

Η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη είναι ένα νέο εργαλείο ανάπτυξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 (ΕΣΠΑ), που αφορά στους Δήμους Πατρέων και Αγρινίου, καθώς είναιπόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με πληθυσμό πάνω από 70.000 κατοίκους.

Το έργο για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη συνολικού προϋπολογισμού 159.827.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 64.860.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», μπαίνει πλέον σε πλήρη εφαρμογή, μετά την υπογραφή της έγκρισης από τον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Απόστολο Κατσιφάρα.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο στοχεύει στην καλλιέργεια αστικών πολιτικών, που θα συμβάλλουν στην αξιοποίηση συνολικά των δυνατοτήτων μιας περιοχής με ταυτόχρονη ανάπτυξη ισχυρών συνεργασιών, στις οποίες εμπλέκονται οι τοπικοί φορείς και η κοινωνία των πολιτών.

Τα έργα αφορούν στη φυσική ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος και θα πρέπει να συνδυάζονται με μέτρα που προωθούν την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργώντας πόλεις «πράσινες», ενεργειακά αναβαθμισμένες, πιο φιλικές για τον πολίτη.

Ο περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας υπογράμμισε:

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εδώ και αρκετό καιρό, προετοιμάστηκε καταλλήλως για τις αναπτυξιακές προκλήσεις της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Για εμάς, η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος είναι υψηλά στις προτεραιότητες μας, αφενός για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και αφετέρου για την ανάπτυξη της ίδιας της αστικής περιοχής.

Εκτός από τις ΒΑΑ, πριν λίγο καιρό ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) σε δύο σημαντικής σημασίας σημεία για την Περιφέρειά μας, στους άξονες Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού και στο Κατάκολο-Πύργος-Αρχαία Ολυμπία.

Είναι οι μεγαλύτερες αναπτυξιακές ευκαιρίες των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών και πρέπει να τις αξιοποιήσουμε καταλλήλως».

ΒΑΑ Δήμου Πατρέων

Με την υπογραφή του περιφερειάρχη, εγκρίνεται το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πατρέων συνολικού προϋπολογισμού 88.997.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 43.880.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Στρατηγικός Φορέας ορίζεται ο Δήμος Πατρέων. Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης της Στρατηγικής δεν πρέπει να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2017, ενώ ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων της Στρατηγικής ορίζεται η 31/12/2023.

ΒΑΑ Αγρινίου

Με την υπογραφή του περιφερειάρχη, εγκρίνεται το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου συνολικού προϋπολογισμού 70.830.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 20.980.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Στρατηγικός Φορέας ορίζεται ο Δήμος Αγρινίου. Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης της Στρατηγικής δεν πρέπει να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2017, ενώ ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων της Στρατηγικής ορίζεται η 31/12/2023.

Τι είναι η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

Η πολιτική συνοχής 2014-2020 επαναπροσεγγίζει την έννοια της ολοκληρωμένης βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και συνοπτικά εντοπίζει τη σημαντικότητα των αστικών κέντρων και την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων εντός του αστικού ιστού.

Βιώσιμη στρατηγική για αστική ανάπτυξη παύει πλέον να θεωρείται ένα έργο υποδομής μια πλατεία ένας δρόμος, ακόμη και αν αυτό πληροί σχεδιαστικές περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Στόχος είναι τα έργα του δομημένου περιβάλλοντος να εντάσσονται σε ένα δομημένο εννοιολογικό δίκτυο που υπό προϋποθέσεις δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για έναρξη ή και ενδυνάμωση επιχειρηματικής και όχι μόνο δραστηριότητας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για ΒΑΑ λοιπόν πλέον αποτελεί η ανάπτυξη ισχυρών συνεργασιών όπου εμπλέκονται οι τοπικοί πολίτες, η κοινωνία των πολιτών, η τοπική οικονομία και τα διάφορα επίπεδα της κυβέρνησης.

Σε ένα στρατηγικό πλάνο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης ο συνδυασμός ικανοτήτων και τοπικής γνώσης είναι βασικός για τον εντοπισμό κοινών λύσεων και την επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων γενικής αποδοχής.

 

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Άλλοι Δήμοι