Άλλοι ΔήμοιΔήμοι

Δήμος Θεσσαλονίκης: Δωρεάν μαθήματα ιταλικών!

Δήμος Θεσσαλονίκης πρόκειται να πραγματοποιήσει δωρεάν μαθήματα Ιταλικής Γλώσσας για αρχάριους.

Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε ενήλικους πολίτες, που είναι δημότες ή διαμένουν στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Θα δημιουργηθούν τέσσερα τμήματα αρχαρίων, 25 ατόμων το καθένα.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Πέμπτη, στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (οδός: Εγνατίας 132) και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στο 12ο Γυμνάσιο – 16ο Λύκειο (οδός: Γρηγορίου Κολωνιάρη 15).

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει άμεσα μετά τη συμπλήρωση των τμημάτων και θα έχει διάρκεια 12 εβδομάδεςσύνολο 50 ώρες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Τρίτη Πέμπτη 17:00-19:00 Α’ Τμήμα οδός: Εγνατίας 132

Τρίτη Πέμπτη 19:00-21:00 Β’ Τμήμα οδός: Εγνατίας 132

Δευτέρα Τετάρτη 17:00-19:00 Γ’ Τμήμα οδός: Γρ. Κολωνιάρη 15

Δευτέρα Τετάρτη 19:00-21:00 Δ’ Τμήμα οδός: Γρ. Κολωνιάρη 15

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στις 1 Φεβρουαρίου 2017 από τις 9 π.μ. έως και τη συμπλήρωση των τμημάτων.

Δικαίωμα συμμετοχής και αίτησης θα έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος μόνο για ένα Τμήμα.

Μοναδικό κριτήριο επιλογής των σπουδαστών, αποτελεί η σειρά προτεραιότητας των εισερχομένων αιτήσεων του κάθε τμήματος.

Κάθε ενδιαφερόμενος, πριν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα πρέπει να λάβει υπ’ όψη του ότι η δήλωση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί, αφού σταθμιστούν πρώτα οι πιθανές οικογενειακές, προσωπικές και επαγγελματικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, λόγω του ότι η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και έχει δικαίωμα να απουσιάσει το μέγιστο σε 3 (τρία) μαθήματα.

Σε κάθε σπουδαστή που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα, θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2310-841498, Χρήστος Τσιώτας (ώρες 8:00-14:00).

Η αίτηση θα αναρτηθεί την 1η Φεβρουαρίου 2017, στις 9:00 π.μ.

 

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Άλλοι Δήμοι