ΔήμοιΔήμος Ιλίου

Δήμος Ιλίου: Τρόφιμα για το Πάσχα σε άπορες οικογένειες

O Δήμος Ιλίου, στο πλαίσιο άσκησης της κοινωνικής του πολιτικής και προκειμένου να ενισχύσει τους οικονομικά ασθενέστερους πολίτες του, θα χορηγήσει τρόφιμα για την εορτή του Πάσχα 2012, σε άπορες οικογένειες και μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση των τροφίμων, θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση (παρέχεται από τα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας)
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος του οικονομικού έτους 2011 και του φορολογικού εντύπου Ε9. Διαφορετικά, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, που πιστοποιεί ότι ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να κάνει φορολογική δήλωση γιατί δεν έχει εισοδήματα.
  • Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, τηλεφώνου ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ, που να αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας στο Δήμο Ιλίου.
  • Γνωμάτευση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή απόκομμα προνοιακού επιδόματος ή βεβαίωση εγγραφής στα αντίστοιχα μητρώα της Πρόνοιας σε περίπτωση αναπηρίας 67% και άνω.
  • Κάρτα ανεργίας.

Αιτήσεις θα κατατίθενται από τη Δευτέρα 5 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012 στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας, Νέστορος 101, 2ος όροφος, από τις 9:30 π.μ. έως και τις 2 μ.μ.

Η επιλογή των τελικών δικαιούχων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου στα τηλέφωνα 213-2030016, -018 και 213-2030042.

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι