Άλλοι ΔήμοιΔήμοι

Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας στο Θεσπρωτικό

Ο Δήμος Ζηρού, στην προσπάθειά του να αναπτύξει δομές κοινωνικής υποστήριξης των πολιτών, έλαβε μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης έγκριση για τη δημιουργία Κέντρου Κοινότητας, το οποίο θα λειτουργήσει στο Θεσπρωτικό.

Το έργο με κωδικό ΟΠΣ 5002215, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ηπειρος 2014-2020». Στόχος του έργου είναι «η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες», που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου.

Το Κέντρο Κοινότητας θα παρέχει πρωτίστως τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Υποδοχή, Ενημέρωση, Υποστήριξη των δημοτών

• Συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς

• Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Το Κέντρο Κοινότητας θα είναι στελεχωμένο με δύο άτομα (ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό) και θα λειτουργεί επί οκταώρου βάσεως.

Σημαντική έμφαση δίνεται επίσης στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη ατόμων και οικογενειών που διαβιούν στα όρια της φτώχειας, ανέργων και ατόμων σε κίνδυνο ανεργίας, ώστε να παρεμποδιστεί η περιθωριοποίηση τους, στη στήριξη ΑΜΕΑ, Ρομά, μεταναστών και γενικά ευπαθών ομάδων, όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την κοινωνική ένταξη».

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Άλλοι Δήμοι