Αντιπεριφέρεια ΝήσωνΑντιπεριφέρεια ΠειραιάΠεριφέρεια ΑττικήςΠεριφέρειες

Διαβούλευση για την ισότητα των δύο φύλων

Η διαβούλευση για θέματα ισότητας των φύλων πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων.

Τις εργασίες άνοιξαν οι Αντιπεριφερειάρχες Πειραιά Γιώργος Γαβρίλης και Νήσων Παναγιώτης Χατζηπέρος.

Επίσης, απηύθυναν χαιρετισμό εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων οι Χριστίνα Αγορίτσα και Αννα Παραγυιού.

Στη συνέχεια η Περιφερειακή Σύμβουλος Εντεταλμένη για Θέματα Ισότητας Νικολέτα Δανιά, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Αττικής για τα θέματα ισότητας των δύο φύλων και στο σκοπό και τη σπουδαιότητα της συγκεκριμένης διαβούλευσης.

Μετά την παρουσίαση του σχεδίου δράσης, το λόγο πήραν εκπρόσωποι συλλόγων και υπηρεσιακοί εκπρόσωποι των Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Στη διάρκεια της διαβούλευσης, συμφωνήθηκε ότι οι δράσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων, επιβάλλεται να αναπτυχθούν με βάση τους παρακάτω άξονες:

1) Απασχόληση και Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής

2) Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

3) Κοινωνική Ένταξη και Πολιτισμός

4) Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη

Είχε προηγηθεί της διαβούλευσης σειρά συσκέψεων, με τη βοήθεια τόσο των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας όσο και της Εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου για θέματα ισότητας, οι οποίες κατέληξαν στο κείμενο εργασίας καθώς και στο ερωτηματολόγιο που κατατέθηκε προς επεξεργασία.

Συμπερασματικά, λοιπόν, από τα αποτελέσματα των στατιστικών δεικτών τα οποία τέθηκαν προς διερεύνηση και αξιολογήθηκαν σε συνδυασμό με τις θεμελιώδεις αρχές στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες, συμφωνήθηκαν οι ανωτέρω θεματικοί άξονες στους οποίους μπορούν να βασιστούν οι δράσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων ώστε να αντιμετωπιστούν πληρέστερα οι υφιστάμενες προκλήσεις.

 

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Αντιπεριφέρεια Νήσων