Άλλοι ΔήμοιΔήμοιΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΠεριφέρειες

Χρηματοδότηση των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών

Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 θα συνεχιστεί για τα επόμενα τρία χρόνια η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Λαρισαίων.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας,υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό η ένταξη της λειτουργίας της Δομής στο Πρόγραμμα, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Ειδικότερα, εντάσσεται στο ΕΣΠΑ/ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» η πράξη «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Λάρισας», προϋπολογισμού 243.360 ευρώ, με Δικαιούχο και Φορέα Λειτουργίας τον Δήμο Λαρισαίων για την παροχή υπηρεσιών Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου, με έδρα της Δομής την Λάρισα.

Ο Κώστας Αγοραστός ανέφερε:

«Η συγκεκριμένη δράση, που υλοποιείται και στις 3 άλλες πρωτεύουσες νομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εντάσσεται αφενός στην ευρύτερη στρατηγική της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχειας και την εμβάθυνση της κοινωνικής συνοχής (για την προγραμματική περίοδο 2014-2020), αφετέρου στις ανάγκες της τρέχουσας περιόδου της χώρας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών εθνικής εμβέλειας που συμβάλουν στην αντιμετώπιση της φτώχειας και στην κοινωνική ένταξη. Μέσα σε αυτή την πρωτόγνωρη κρίση στηρίζουμε τους συνανθρώπους μας. Ευελπιστούμε οι δομές αυτές να λειτουργήσουν σωστά, να καλύψουν κενά και να έχουν αποτελεσματική στόχευση».

Με τη συγκεκριμένη πράξη, που υλοποιείται επίσης στους Δήμους Βόλου, Καρδίτσας και Τρικκαίων με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Θεσσαλίας, υποστηρίζεται η λειτουργία δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας (Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο), οι οποίες ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο, δημιουργούν οικονομικές και κοινωνικές οικονομίες κλίμακας στο πεδίο παρέμβασης.

Η Πράξη στοχεύει στην ανακούφιση των συνεπειών της φτώχειας μέρους των κοινωνικών ομάδων του Δήμου Λάρισας που πλήττονται ή απειλούνται εντονότερα από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, ενισχύοντας την πρόσβασή τους σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Άλλοι Δήμοι