Υπουργείο Εσωτερικών

Χρηματοδότηση στα Κέντρα Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών

Την τέταρτη καταβολή της χρηματοδότησης για το έτος 2017 στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε. που αφορά στη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών, ενέκρινε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης.

Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της σύμβασης 2014-2020 μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Υγείας, του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών, της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.

Από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό ύψους 1.625.000,00 ευρώ κατανέμεται στην ΕΕΤΑΑ για τη χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, στο πλαίσιο αφ’ ενός του ευρύτερου σχεδιασμού και της υλοποίησης αξιόπιστων προγραμμάτων πρόληψης και αφ’ ετέρου του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά των Ναρκωτικών.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Υπουργείο Εσωτερικών