Περιφέρεια ΑττικήςΠεριφέρειες

Χαιρετισμός Δούρου στην Εσπερίδα Αστικής Κινητικότητας

Χαιρετισμός της περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου, στην Εσπερίδα για την «Ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας».

«Δεν είναι τυχαίο ότι η έμφαση δίνεται στη βιώσιμη αστική κινητικότητα ως στρατηγική επιλογή σχεδιασμού των αστικών μεταφορών στο πλαίσιο των δράσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης».

Αυτό τόνισε η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου κατά τον χαιρετισμό της στην Εσπερίδα Ενημέρωσης με θέμα «Ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας», που διοργανώθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ) από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με τους JASPERS (EC, EIB, EBRD).

Μεταξύ άλλωνη περιφερειάρχης υπογράμμισε:

«Στην Περιφέρεια Αττικής έχουμε κάνει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την ευθύνη της διοίκησης και στο πλαίσιο της συμβολής μας στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, με όρους κοινωνικής συνοχής, μια σαφή, πολιτική επιλογή: την επιλογή της ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ φορέων αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικών και ερευνητικών κέντρων, ιδιωτικών μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Παράλληλα, επισήμανε ότι πρόκειται για συνέργειες και δομές που μπορούν να μετατρέψουν την Αττική σε σοβαρό μητροπολιτικό κέντρο έρευνας, παραγωγής και καινοτομίας.

Ακολουθούν σημεία από τον χαιρετισμό της περιφερειάρχη:

• Προκρίνουμε τις παρεμβάσεις για έξυπνες πόλεις, για αποτελεσματικές αστικές μεταφορές με σεβασμό στο περιβάλλον και τις ανάγκες του πολίτη, την εξοικονόμηση ενέργειας, την καταπολέμηση της αστικής ρύπανσης, την αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών, την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις αστικές λειτουργίες για την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες, τη διαχείριση των απορριμμάτων και των αστικών αποβλήτων κλπ.

• Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, οι δράσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), με εργαλείο εφαρμογής τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), συνιστούν βασική προτεραιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

• Και είναι χαρακτηριστικό ότι βάσει των Κοινοτικών Κανονισμών τουλάχιστον το 5% των πόρων του ΕΤΠΑ σε εθνικό επίπεδο πρέπει να διατεθεί από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα για την υλοποίηση δράσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

• Για αυτό τον λόγο, στο ΠΕΠ 2014-2020 έχουν προβλεφθεί άνω των 260 εκατ. ευρώ για ολοκληρωμένες δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, με βασική προϋπόθεση ότι στις περιοχές εφαρμογής των σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων, θα εκπονηθούν Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

• Η επιτυχής εφαρμογή των Σχεδίων αυτών μπορεί άλλωστε να αποτελέσει οδηγό για την πλήρη εφαρμογή τους, ανεξάρτητα από την προέλευση των πόρων χρηματοδότησης. Και τονίζω αυτό το τελευταίο γιατί είναι προφανές ότι πολλά έργα της Περιφέρειας Αττικής που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους, έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρουν μια εναλλακτική προσέγγιση για την κινητικότητα.

 

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Περιφέρεια Αττικής