Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΠεριφέρειες

Αυστηρά μέτρα προστασίας για τον καταρροϊκό πυρετό

Με βάση τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα, σε ότι αφορά την εξέλιξη του Καταρροϊκού Πυρετού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και με δεδομένο ότι υπάρχουν μέχρι στιγμής έξι επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας και δύο κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει ότι και οι τρείς Περιφερειακές Ενότητες βρίσκονται σε Ζώνη Προστασίας όπου εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα.

Συγκεκριμέναεφαρμόζονται τα ακόλουθα:

1. Καταγράφονται όλες οι εκτροφές των ευαίσθητων στον καταρροϊκό πυρετό ζώων.
2. Εφαρμόζεται πρόγραμμα επιδημιολογικής επιτήρησης στηριζόμενο στον περιοδικό έλεγχο ζώων δεικτών ομάδων δεικτών βοοειδών.
3. Απαγορεύεται η έξοδος ζώων των ευαίσθητων ειδών από την Ζώνη Προστασίας χωρίς την έγγραφη άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν λάβει άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα περιορισμού που προβλέπονται στο Σχέδιο Εκτακτης Ανάγκης, έχουν πραγματοποιήσει ενημερώσεις στους κτηνοτρόφους, ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία της κτηνοτροφίας και της αγροτικής οικονομίας της περιοχής μέσω του ελέγχου του νοσήματος.

Οι κτηνοτρόφοι καλούνται να τηρούν τα μέτρα προφύλαξης που τους υποδεικνύονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και να συνεργάζονται με αυτές.
Τονίζεται, για ακόμη μία φορά, ότι το νόσημα του καταρροϊκού πυρετού δεν προσβάλλει τον άνθρωπο, επομένως δεν υπάρχει κίνδυνος για την Δημόσια Υγεία.

Επομένως, η πρόληψη του νοσήματος αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου και της κτηνοτροφικής παραγωγής.

Σημαντικό ρόλο στην μετάδοση του νοσήματος, διαδραματίζουν τα κουνούπια γένους cullicoides, οπότε κρίνεται απαραίτητη η λήψη μέτρων εντομοπροστασίας στις εκτροφές.
Σε περίπτωση υποψίας καταρροϊκού πυρετού, πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με το Αγροτικό Κτηνιατρείο της περιοχής σας, προκειμένου να ακολουθήσουν άμεσα οι προβλεπόμενες ενέργειες από το Σχέδιο Εκτακτης Ανάγκης.

Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνων κτηνιάτρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τον καταρροϊκό πυρετό:

Π.Ε. Αχαΐας: Ντούκας Βασίλης, τηλ. 2613613729

Π.Ε. Ηλείας: Χατζηπανταζής Γιώργος, τηλ. 2621360173 & Γκούβας Γιώργος τηλ. 2623054212

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: Μυστυλής Σταμάτης, τηλ. 2631055639

Προτεινόμενα