Περιφέρεια ΑττικήςΠεριφέρειες

Αττκή: Σχέδια δράσεις για την ισότητα των φύλων

Η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο μιας συνολικής προσέγγισης και στρατηγικής των θεμάτων ισότητας των φύλων αλλά και της αναγκαίας χωρικής εξειδίκευσης, ξεκίνησε μια διαδικασία διαβουλεύσεων σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων με σκοπό την κατάρτιση και υλοποίηση τοπικών σχεδίων δράσης για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής ανταποκρίθηκε πρώτη στην πρωτοβουλία της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας (Π.ΕΠ.ΙΣ.) Αττικής και πραγματοποίησε προπαρασκευαστική συνάντηση εργασίας στις 20/5/2016 στην Παλλήνη. Η άτυπη αυτή συνάντηση στόχο είχε να διερευνηθεί η δυνατότητα σύνταξης σχεδίου δράσης στην περιοχή της ΠΕΑΑ.

Σε συνέχεια της προπαρασκευαστικής αυτής συνάντησης, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Νοεμβρίουκαι ώρα 10:00π.μ. στο Οινοποιείο Πέτρου (Λεωφ. Μαραθώνος 117) στην Παλλήνη, δημόσια διαβούλευση για τη σύνταξη του σχεδίου δράσης για την Ανατολική Αττική.

Στη συνάντηση έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν περιφερειακοί σύμβουλοι, καθώς και εκπρόσωποι Δήμων και κοινωνικών φορέων της Ανατολικής Αττικής.

Στο πλαίσιο διευκόλυνσης της διαβούλευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, εκπονήθηκε κείμενο εργασίας προκειμένου να υπάρξει ένας δομημένος διάλογος με τους συμμετέχοντες στη διαβούλευση και να διευκολυνθεί η οριστική κατάρτιση του σχεδίου δράσης για την Ανατολική Αττική. Η διαβούλευση οργανώνεται σε συνεργασία με την εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλο Αττικής για θέματα Ισότητας των Φύλων Νικολέττα Δανιά και είναι ανοικτή στο ευρύ κοινό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής μέχρι και την Τρίτη 8 Νοεμβρίου με την αποστολή του σχετικού εντύπου στο fax: 213 200 5105 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ant.anatolikis@patt.gov.gr.

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Περιφέρεια Αττικής