Φορείς-Οργανισμοί

ΑΣΕΠ: Παράταση αιτήσεων για 1.213 θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία

Παρατείνεται, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 56 του ν. 4765/2021, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων στην προκήρυξη 1Κ/2024 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 8/22.02.2024/τ. Α.Σ.Ε.Π, Φ.Ε.Κ. 10/29.02.2024/τ. Α.Σ.Ε.Π. & Φ.Ε.Κ. 11/05.03.2024/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.213 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024, ώρα 14:00.

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Φορείς-Οργανισμοί