Αντιπεριφέρεια ΠειραιάΠεριφέρεια ΑττικήςΠεριφέρειες

Αποτελέσματα ελέγχων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά

Οι συνεχείς και συστηματικοί έλεγχοι από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πειραιά, συνεχίστηκαν και για τον μήνα Μάιο με ταχύτατους ρυθμούς. 

Ειδικότερα από το Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας:

• Πραγματοποιήθηκαν 85 αστυκτηνιατρικοί έλεγχοι σε καταστήματα λιανικής πώλησης και εγκαταστάσεις τροφίμων ζωϊκής προέλευσης. Βεβαιώθηκαν συνολικά 7 παραβάσεις, κατασχέθηκαν 890 κιλά και δεσμεύτηκαν 5437 κιλά τροφίμων ζωικής προέλευσης.

• Χορηγήθηκε 1 άδεια παρασκευαστηρίου σε παρακείμενο χώρο κρεοπωλείου.
• Διενεργήθηκαν 15 δειγματοληψίες σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης, 24 δειγματοληψίες σε θαλασσινό νερό για βιοχημικό έλεγχο καθώς και 71 δειγματοληψίες σε ζώντα δίθυρα μαλάκια.
• Διερευνήθηκαν 5 καταγγελίες πολίτη για μη ασφαλή τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης.
• Χορηγήθηκαν 39 άδειες και εκδόθηκαν 5 βεβαιώσεις καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς τροφίμων ζωϊκής προέλευσης και ζωικών υποπροϊόντων.
• Χορηγήθηκαν 9 άδειες και ανακλήθηκαν 3 άδειες οχημάτων μεταφοράς ζωικών υποπροϊόντων.
• Χορηγήθηκαν 13 πιστοποιητικά εξαγωγής τροφίμων (αλιεύματα, κρέατα, γαλακτοκομικά) προς Τρίτες Χώρες, συνολικού βάρους 23 τόνων.
Από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου πραγματοποιήθηκαν:
• 59 έλεγχοι σε νωπά, κατεψυγμένα και μεταποιημένα προϊόντα.
• 552 έλεγχοι σε εισαγόμενα μεταποιημένα, νωπά και βαθειάς κατάψυξης τρόφιμα από Τρίτες Χώρες στους χώρους των Τελωνείων Πειραιά και ενδοκοινοτικού εμπορίου. Έγιναν 33 δεσμεύσεις φορτίων μεταποιημένων προϊόντων φυτικής προέλευσης συνολικού βάρους 611538 κιλών.
• 97 έλεγχοι μεταποιημένων-νωπών προϊόντων για εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες συνολικού βάρους 1048933 κιλών και χορηγήθηκαν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
• Διενεργήθηκαν 116 έλεγχοι για το κόκκινο σκαθάρι των φοινικοειδών και 4 έλεγχοι για το έντομο Drosophila suzuki.
• 112 έλεγχοι ζωοτροφών κατά την εισαγωγή από Τρίτες Χώρες συνολικού βάρους 2200571 κιλών και δέσμευση 1 φορτίου συνολικού βάρους 22680 κιλών..
Εισπράχθηκαν συνολικά 6115€ τέλη ποιοτικών, φυτοϋγειονομικών, κτηνιατρικών ελέγχων και ζωοτροφών.

Προτεινόμενα