ΔήμοιΠεριφέρειες

Απορρόφηση 5.000 ανέργων 55-64 χρόνων στους ΟΤΑ

Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απορρόφηση 5.000 ανέργων ηλικίας 55-64 ετών προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις των Δήμων και Περιφερειών για απασχόληση πρώην εργαζομένων αυτών των ηλικιών και μακροχρόνια ανέργων που εντάσσονται στην ίδια ηλικιακή κατηγορία.

Δικαιούχοι των προγραμμάτων αυτών είναι οι επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και οι ωφελούμενοι που θα απασχοληθούν από αυτές είναι άνεργοι και πρώην εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος και το 64ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα και έχει καταγγελθεί η σύμβασή τους από την 15η Ιουλίου 2010 και μετά.

Εκείνοι πρέπει να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, να είναι Έλληνες πολίτες ή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο www.step.gov.gr

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:Δήμοι