ΕΔΣΝΑΦορείς-Οργανισμοί

Απολογισμός πεπραγμένων της διοίκησης του ΕΔΣΝΑ

Δημοσιοποιήθηκε ο απολογισμός των πεπραγμένων της Διοίκησης του ΕΔΣΝΑ για το 2016.

Είκοσι δράσεις προς όφελος των πολιτών και του δημόσιου συμφέροντος οι οποίες είναι:

1. Εγκριση αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής

Αλλάζει πλέον το νομικό πλαίσιο της διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής, στη βάση του δημόσιου αποκεντρωμένου χαρακτήρα, με έμφαση στις αρχές της εγγύτητας, της ανακύκλωσης, της επανάχρησης καθώς και της αποσύνδεσης των μικρής κλίμακας μονάδων επεξεργασίας και των χώρων τελικής διάθεσης.

Από τις 23 Δεκεμβρίου 2016, η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει εγκεκριμένο με ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, νέο και αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Συγκεκριμένα δημοσιεύθηκε η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με την κύρωση της απόφασης 414/2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής. Πρόκειται για την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας που είχε ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του 2014 με την κατάργηση από τη νέα Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ των σχεδιαζόμενων τεσσάρων φαραωνικών εγκαταστάσεων με ΣΔΙΤ, δικαιώνοντας πολυετείς αγώνες των εργαζομένων των ΟΤΑ και των κοινωνικών κινημάτων.

Μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, σε συνεργασία με τους Δήμους της Αττικής, έγινε έτσι πράξη η εκ του νόμου υποχρεωτική αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού, στη βάση των επιταγών τόσο της ευρωπαϊκής (οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΚ) όσο και της εθνικής νομοθεσίας : ν. 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015, Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων.

2. Εναρξη επόμενης κρίσιμης φάσης

Εκείνη της υλοποίησης των υποδομών διαχείρισης και της ενεργοποίησης των Δήμων για τις δράσεις της Διαλογής στην Πηγή, ανακύκλωσης, κομποστοποίησης.
Η φάση αυτή επιβάλλει ανάληψη της ευθύνης και συντονισμένη και αποτελεσματική δράση Α’ και Β’ βαθμού Αυτοδιοίκησης.

3. Αλλαγή μοντέλου

Με την εφαρμογή της αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Αττικής, οριστικοποιείται το κλείσιμο του πλήρως και από όλες τις απόψεις χρεοκοπημένου μοντέλου του ΧΥΤΑ Φυλής.

4. Μετρήσεις Περιβαλλοντικών Παραμέτρων

Ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για επιδημιολογική έρευνα μέτρησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων κινδύνου και της εκτίμησης των πιθανών επιπτώσεων της έκθεσης σε αυτούς, στην υγεία των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις της ΟΕΔΑ Φυλής και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

5. Άμεση αποκατάσταση των ΧΑΔΑ

Έτσι, θα υπάρξει συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και να αποφευχθούν τα πρόστιμα πολλών εκατομμυρίων του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ολοκληρώθηκαν έτσι οι αποκαταστάσεις των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων: ΒΑ Αττικής (Βαρνάβα, Γραμματικού, Αυλώνα, Κάλαμου), Νήσων (Μεθάνων, Αγκιστρίου) και Σπετσών.

Σε εξέλιξη είναι οι αποκαταστάσεις των ΧΑΔΑ Κερατέας, Μεγάρων και ΝΑ Αττικής (Παλαιάς Φώκαιας, Καλυβίων).

Παράλληλα, ελήφθη άδεια από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για τη χρήση κόμποστ Τύπου Α που παράγεται στο ΕΜΑΚ, σε έργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ.

6. Αποτελεσματική φύλαξη της ΟΕΔΑ Φυλής

Αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Διοίκησης, των Εργαζομένων του ΕΔΣΝΑ και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με την ανάθεση σε ανάδοχο εταιρία της φύλαξης της ΟΕΔΑ Φυλής, μετά από διαγωνιστική διαδικασία.

7. Τακτοποίηση οικονομικών υποχρεώσεων παρελθόντων ετών του ΕΔΣΝΑ

Δημοσίευση ισολογισμού για πρώτη φορά (οικονομικού έτους 2013), ολοκλήρωση ενεργειών για τη δημοσίευση του ισολογισμού οικονομικού έτους 2014 και ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών δημοσίευσης των ισολογισμών των οικονομικών ετών 2015 και 2016 εντός του τρέχοντος έτους.

8. Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή της οδού πρόσβασης της ΟΕΔΑ Φυλής

Σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης πρασίνου στην ΟΕΔΑ Φυλής.

9. Τοποθέτηση ιατρού Εργασίας, που δεν υπήρχε στον ΕΔΣΝΑ

Έλαβαν χώρα εμβολιασμοί εργαζόμενων στις βεβαρημένες εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ, έγινε προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας ενώ διεξήχθησαν ιατρικές Εξετάσεις για το σύνολο των εργαζομένων του Συνδέσμου.

10. Απασχόληση νέων

Απασχόληση, στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης, 15 σπουδαστών ΤΕΙ ανά εξάμηνο, με αμοιβή και ασφάλιση, με απόφαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ.

11. Αναβάθμιση των υποδομών του ΕΔΣΝΑ

Χώροι εργασίας στο κτίριο της διοίκησης (αναβάθμιση μηχανογραφικού κέντρου, αντικατάσταση φθαρμένου εξοπλισμού γραφείων κ.ά.), εκσυγχρονισμός και στελέχωση του Χημικού Εργαστηρίου του ΧΥΤΑ, καταγραφή του εξοπλισμού του ΕΔΣΝΑ (μηχανήματα, οχήματα) και δημιουργία φακέλου οχημάτων.

12. Νομιμοποίηση αυθαιρέτων

Νομιμοποιήσεις-τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κατασκευών κτιρίων του ΕΔΣΝΑ, με χαρακτηριστική περίπτωση αυτή των κεντρικών γραφείων, η οποία εκκρεμούσε από το 2006, επισύροντας πρόστιμο περίπου 110.000 ευρώ και εν τέλει διαγράφηκε.

13. Εκσυγχρονισμός και αδειοδότηση για πρώτη φορά του Πρατηρίου Καυσίμων ΣΜΑ Σχιστού

Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αντλιών με σύγχρονες ψηφιακές και εγκατάστασή τους επί νησίδων. Επισκευή και μόνωση φθαρμένων δεξαμενών καυσίμων.

14. Νομιμοποίηση Αυθαίρετων κατασκευών του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (ΕΜΑ)

Επέκταση και Αναβάθμιση Πυροπροστασίας ΕΜΑ. Ανανέωση και Παράταση Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας ΕΜΑ. Εκδοση για πρώτη φορά Αδειας Λειτουργίας του ΕΜΑ.

15. Απόφαση για δικαίωμα προαίρεσης της σύμβασης που αφορά στις «Υπηρεσίες Υποστήριξης Λειτουργίας Συντήρησης και Επισκευής του ΕΜΑ» μέχρι την εγκατάσταση του νέου αναδόχου, ύστερα από τη διοργάνωση Διεθνούς Διαγωνισμού

Επιτεύχθηκε μεσοσταθμικά η μείωση του κόστους επεξεργασίας από 76€/tn στα 32€/tn. Επιπλέον, το περιβαλλοντικό όφελος από την ανάκτηση υλικών και την αποφυγή ταφής τους στο ΧΥΤΑ, είναι ανυπολόγιστο.

16. Σύσταση Επιτροπής για τα Απόβλητα

Σύσταση και λειτουργία με την απόφαση 067/15 της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, «Επιτροπής για την απομάκρυνση του αποτεφρωτήρα Νοσοκομειακών-Επικίνδυνων Αποβλήτων», με αποκλειστικό και μοναδικό αντικείμενο την ενδελεχή εξέταση όλων των ζητημάτων, που άπτονται της ανάγκης απομάκρυνσης του μοναδικού στη χώρα αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών-επικίνδυνων από τον αστικό ιστό.

17. Με απόφαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, προχώρησε η εκμίσθωση του αποτεφρωτήρα κατά το μεταβατικό διάστημα της διαδικασίας απομάκρυνσης του

Ετσι, η επιβάρυνση των πολιτών κατά 1.500.000€ ετησίως για τη λειτουργία του μετατράπηκε σε έσοδο 1.260.000€ τον χρόνο με την είσπραξη 105.000€ μηνιαίως.

Επίσης, ο Σύνδεσμος απαλλάχθηκε από το πρόβλημα των ανείσπρακτων οφειλών και η επιβάρυνση των υγειονομικών μονάδων μειώθηκε κατά 5%.

18. Απομάκρυνση παλαιών αποβλήτων

Απομάκρυνση συγκεντρωμένης ποσότητας 325 τόνων παλαιών τεφρών του Αποτεφρωτήρα Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) της περιόδου 2002-2007.

19. Πρόγραμμα Ανακύκλωσης σε σχολεία

Ξεκίνησε το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης στα σχολεία με τη συμμετοχή των Δήμων: Παλαιού Φαλήρου, Ηρακλείου, Αγίου Δημητρίου, Βριλησσίων, Αλίμου, Αιγάλεω, Αγίας Παρασκευής, Πεντέλης, Ελληνικού-Αργυρούπολης.

20. Τοποθέτηση χάρτινων κάδων ανακύκλωσης χαρτιού εντός των σχολικών αιθουσών και εντός των δημοσίων υπηρεσιών

Παράλληλα, πραγματοποιούνται δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης για την ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή.

 

 

Προτεινόμενα

Περισσότερα σε:ΕΔΣΝΑ